IAPO Informatieanalyse & business procesontwerp

Home/IAPO Informatieanalyse & business procesontwerp

IAPO Informatieanalyse & business procesontwerp

De deelnemer wordt voorbereid op het werken met modellen en technieken waarmee systemen kunnen worden gemodelleerd. Vanuit een beschrijving van het bedrijfsproces leert u hoe een bedrijfsactiviteitenmodel en een informatiemodel te maken. Vervolgens kan de deelnemer systeemmodellen zoals gegevensmodellen en relationele tabellen afleiden. De deelnemer kan zelfstandig SQL-queries ontwerpen die consistentie in een database kunnen bewaken c.q. die zorgen dat integriteit gewaarborgd blijft. Een stukje inzicht over multi dimensionale databases is ook een leerdoel. De deelnemer kan een functioneel ontwerp maken, een database design maken en een functiepunt analyse uitvoeren.

De module IAOP in vogelvlucht: – het modelleren van de bedrijfsactiviteiten, – functiepunt analyse, – event driven development, – het maken van het informatiemodel, – het opstellen van het relationele model, – de implementatie in SQL, – basiskennis multi dimensionale databases, – modelmatige systeemontwikkeling, – requirement analyse en functioneel ontwerpen.

  • 4 dagen of 8 avonden

  • Locaties: wordt verzorgd door heel Nederland.
  • Examens, ongeveer 10 per jaar.
  • Huiswerkbelasting ongeveer 3 a 5 uur per sessie.
  • Studiebelasting 224 SBU, zijnde 8 studiepunten (6 lesdagen), aanvullend 2 EC voor PO´s.
  • Cursus : € 1525,-, Materialen € 170, –
    Examen € 290,- óf praktijkopdracht € 455,-

Click edit button to change this text.

Toetsing CAI. Bijkomend beoordeling van de praktijkgerichte opdrachten. De student verkrijgt het Certificate IAPO van CAI.

Databases en SQL (De Rooij), – Sylabus Modelbased Application Development Reader (Kranenburg), – An introduction to Multi Dimensional Databases (Kenan)* , Functiepunt analyse (NESMA)* , – Reader IAPO theorie en casus en uitwerkingen, – Voorbeeldexamens + leerplein. *) zit in reader vervat, dus niet nodig.

Deze cursus is bestemd voor iedereen die kennis wil opdoen over informatieanalyse, functioneel ontwerp, functiepuntanalyse, database ontwerp, procesontwerp en business process modelering. Zoals: informatieanalist, functioneel ontwerper, technisch ontwerper, database adminstrators, consultants en medewerkers in systeemontwikkelingsomgevingen. De deelnemer optimaal voorbereiden op de toetsing IAPO. Na deze opleiding beschikt de deelnemer over kennis, inzicht, toepassingsvaardigheid en analysevaardigheid op het gebied van informatieanalyse, informatiemodellering en gegevensmodellering.

Er wordt vanuit gegaan dat de student beschikt over de kennis en vaardigheden die aan bod komen in de onderbouw basis AMBI en/of Academy Foundation. Met name basiskennis van SQL c.q. de module DBSQLF wordt bekend verondersteld. Instroomniveau HBO of vergelijkbaar.
Zowel klassikaal als individueel. Individueel in overleg met begeleider/docent. Klassikaal met beperkte inspraak op planning en doorloop c.q. afstemming van lesdata en locaties. Zie vooraankondiging en startprocedure. De student zal diverse (praktijk)opdrachten uitvoeren, -zelfstandig en klassikaal.
Schrijf je nu in!
CAI, opleidingen B.V. & advies B.V. Adres : Polakweg 10-11 , 2288 GG, Rijswijk (zh). Telefoon administratie: +31(0)70-2093021 Telefoon facturatie: +31(0)70-3295196. e-mail algemeen info@cai-opleidingen.nl cai@xs4all.nl e-mail voor lopende groepen gebruik de leeromgeving Internet http://www.cai-opleidingen.nl Internet (alternatief) http://www.xs4all.nl/~cai