BPMN 2.0 Certified BPMN Professional

Business Process Modelling and Notation (BPMN) is een standaard voor het modelleren van bedrijfsprocessen. Met BPMN kan een grafische weergave worden gegeven van bedrijfsprocessen in een Business Process Diagram (BPD), de gebruikte methodiek lijkt erg op de activiteitendiagrammen van Unified Modeling Language (UML).

Uitvoering kan in 2 dagen voor de beginners (BPMN Foundation) 
Uitvoering kan in 4 dagen voor de professional (BPMN Professional in Applying BPMN) 

Een  doel van BPMN is om bedrijfsprocesmanagement te verduidelijken, zowel voor technische als niet-technische gebruikers, door een notatie te gebruiken die intuïtief aanvoelt voor niet-technische gebruikers, maar wel in staat stelt om complexe proces semantiek weer te geven.

Het primaire doel van BPMN is het verschaffen van een standaardnotatie die begrijpbaar is voor alle stakeholders. Hieronder vallen de bedrijfsanalisten die de processen creëren en verfijnen, de technische ontwikkelaars die deze processen implementeren en de proceseigenaars die de processen beheren.

BPMN wordt gebruikt als een gemeenschappelijke taal die de communicatiekloof overbrugt die regelmatig voorkomt tussen het ontwerp en de implementatie van een bedrijfsproces.

Deze cursus behandelt de lesstof zoals gespecificeerd voor het foundation level examen uit de certificeringlijn voor Certified BPMN Professional en behandeld descriptive modeling en analytical modeling.

De deelnemer leert de taal BPMN te hanteren voor business procesmodelleren.
Hij krijgt kennis en inzicht van de taal en kan deze toepassen in niet te complexe situaties.
Onderwerpen zijn o.a:

 • procesmodellering,
 • taakanalyse en informatieanalyse
 • Werken met “tokens”.
 • Gateways
 • Pools & Lanes
 • Parallelle processen en parallelle verwerking
 • Message Throwing & Catching
 • Collaborations
 • Events
 • Connectoren
 • Loops
 • Calls
 • Data-based & Event based decisions
 • Event subproces
 • Transacties
 • Compensations
 • Interrupts & Exeptions
 • Foutafhandeling
 • Escalatie
 • Data Objects
 • Collaboration & Choreographies

Studiebelasting Foundation
totaal, inclusief lessen; 20-30 uur. Voorkennis: géén. HBO denkniveau wordt verwacht.

Studiebelasting Professional
totaal, inclusief lessen; 40-60 uur. Voorkennis: affiniteit met modelleren van processen. HBO denkniveau wordt verwacht.

 

Voor degene die wil leren te modelleren in BPMN2.0
Zoals;
– business analisten, – requirement engineers,
– informatieanalisten, – database ontwerpers,
– functioneel ontwerpers,
– functioneel beheerders,
– systeemontwikkelaars,
en anderen die deze kennis willen gebruiken bij communicatie binnen projecten of het dagelijks werk.
Doelstelling: kennis en inzicht verkrijgen en weten hoe BPMN toe te passen.

professional Doelstelling: kennis en inzicht, vaardigheid, analyse , evaluatie en synthese toepassen op beschrijvingen om BPMN modellen te maken die elke doelgroep kan begrijpen.

Onze docenten zijn gepokt en gemazeld op het gebied van modelleertalen zoals UML, BPMN, SysML, Actimod, IDEF0, Archimate, Petri-nets, DFD, CFD,..  Zij hebben jarenlange ervaring op dit vakgebied, veelal zelf begonnen als programmeur en zich ontwikkeld naar business analist of IT consultant en daarbij met een ‘drive’ om hun kennis over te brengen op anderen.

foundation training 2 daagse, doorloop 1 tot 2 weken.
Bereidt voor op examen;
– Certified BPMN Professional, Modeling foundations
– exameninstituut Bitexa.
– duur 1 uur, 30 meerkeuzevragen.

professional training 4 daagse, doorloop 4 tot 8 weken .
Bereidt voor op examen;
– Certified Professional in Applying BPMN
– exameninstituut Bitexa.
– duur 2 uur, 30 meerkeuzevragen.

Leslocaties: door heel Nederland.