CBAIAM, Certified Business Analist & Information Analyst, Master

Deze masterclass gaat in op analyse methoden en technieken voor het maken van een product. Veelal een geautomatiseerde oplossing zoals een informatiesysteem, applicatie, webshop, enzovoorts. Maar het maken van een ontwerp voor een auto, kan net zo goed.

We bekijken eerst de reden voor de verandering, veelal is dat een kans zoals iets nieuw op de markt brengen,  een opgelegde wijziging door de externe omgeving zoals voldoen aan GDPR/AVG of een oplossing op een probleem in de organisatie te verhelpen.
Na validatie van diverse alternatieve oplossingen kiezen we er één. De gekozen oplossing wordt verder verkent door requirements te verzamelen bij diverse belanghebbenden (stakeholders), de requirements te analyseren op correctheid, volledigheid en bijdrage aan het het doel van de oplossing.

Het specificeren van requirements is een vak apart.
Tekstueel, in natuurlijke taal, kan je requirements prima beschrijven. Met name requirements over kwaliteit en kwaliteitsverwachting. Probleem hier is dat de ene persoon nu eenmaal ander schrijft dan de andere, en er ruis kan optreden waardoor interpretatieverschil op kan treden. Je kan dit proactief voor te zijn door taal templates te gebruiken. Syntact en structuur zijn dan duidelijker, maar semantisch kan je nog steeds de grootste onzin opschrijven.
Een andere manier is specificeren met behulp van modellen/diagrammen. Bijvoorbeeld een procesbeschrijving kan ook via een BPMN- model of Activity diagram. Beschrijving van data  en metadata kan in een data dictionairy en met conceptuele datamodellen of logische data modellen. Business regels kan je ook specificeren in beslissingstabellen, beslissingsbomen of informatieregels op datamodellen.
Uiteindelijk documenteren we de requirement specificaties in een document, zoals software requirements specification document of functioneel ontwerp.

Tijdens deze masterclass kan een deelnemer een onderwerp/probleem uit zijn/haar organisatie nemen en hiervoor een oplossing ontwerpen. We gebruiken diverse ontwerp- en analyse technieken. Doel is een rapport/verslag op te stellen waar de werkgever iets aan heeft. Dit verslag is tevens het beoordeling stuk dat gebruikt wordt als examen-toetsings stuk.

De masterclass kan worden gegeven in combinatie met de professional cursus. De masterclass kent twee extra lesdagen, een extra evaluatie sessie voor het verslag en 8-10 weken/2 maanden begeleiding van de eindopdracht.

Deze module betreft het Master level van de opleiding Certified Business Analyst & Information Analyst. Deze opleiding kent 4 levels; foundation; advanced; professional en master.  De opleiding uit 4 modulen (found., adv., prof., master) ; die samen 30 studiepunten vertegenwoordigen c.q. waarde hebben zoals een minor blok binnen een HBO/WO studie. Van foundation level kan men direct naar professional level als er invulling is voor het advanced level. De keuzemodule (advanced level module) kan later worden gevolgd en is nodig om de 30 studiepunten te behalen die het Certificaat CBAIA vertegenwoordigt .

De 4 modulen zijn;
– CBAIA-foundation (4 studiepunten)
– CBAIA-advanced keuzemodule  (6 studiepunten)
– CBAIA-professional (10 studiepunten)
– CBAIA-master (10 studiepunten)

De keuzemodule kan onder andere worden ingevuld met een van de volgende cursussen;
– IREB advanced modeling,
– IREB Agile advanced
– IREB Negotiation & Elicitation
– BPMN Advanced Modeling,
– OCEB BPM advanced
– Data Manager Advanced
– Business Information Management Professional
– Certified Business Analyst Organization Development
– BCS BA practices
– BCS Requirement Engineering
– Object Oriented Analyse Advanced,
– Structured Information Analysis Advanced
– UML advanced modeling
– SysML advanced modeling

Inhoud

De deelnemer leert technieken te hanteren voor business analyse,
procesmodellering, informatieanalyse, gedrag- en interactieanalyse
en gegevensontwerp.
Doel is vaardigheid verkrijgen in diverse technieken en methoden
om te analyseren en te ontwerpen. Ander doel is om zelfstandig
een analyse en ontwerpopdracht uit te kunnen voeren

Wij gaan in op praktisch toepassen van methoden en analyse technieken voor;
Probleemanalyse technieken (CATCOE, SIPOC,..)
Gegevensmodellering (ERD, ISD, Bachman,…)
Procesmodellering (BPMN, IGOE, DFD, CFD, Actimod, IDEF0,..)
Gedragsmodellering (STD, toestandenmodel, state machines,
Sequentiediagram, Collaboration,..)
Object Oriented modelling
Procedurele processpecificatie
Non-procedurele procesbeschrijving
CASE tools, workbenches

Je leert in deze cursus technieken toe te passen, praktijk casus uitwerken
(véél casus uitwerken!!), en samenwerken met betrekking tot het reviewen
van elkaars werk. Net zoals het in praktijk gebeurt.

Kosten

7 dagen masterclass cursus incl. eindopdracht: € 4598,- (€ 3800,- ex. BTW)
Inbegrepen (Literatuur & catering)

2 dagen master level cursus (na behalen van professional level!)
€ 1282,60 (of € 1060,- ex. 21% BTW)
Inbegrepen (Literatuur & catering)
Examenopdracht, assessment en begeleiding : € 847,- (€ 700,- ex. BTW)
Prijzen incl. 21% BTW.

Vraag informatie aan voor startgarantieoptie, kortingsmogelijkheden, actuele planning,etc.

Niveau, voorkennis en studiebelasting

Studiebelasting: totaal, inclusief lessen; 65-85 uur.

Voorkennis:
basiskennis van analyse methoden en technieken wordt verwacht.
Dez kennis kan zijn opgedaan in de cursus Certified Business
Analyse Foundation of op andere wijze verkregen.

Uitzondering instroom zonder voorkennis;
Als je HBO of WO studie hebt afgerond kan met 1
(of soms zonder) extra dag de basiskennis worden bijgebracht.

Niveau:
het is een advanced HBO niveau training.

Doelgroep & doelstelling

Voor degene die wil leren hoe technieken juist toe te passen
in bepaalde situaties, daarbij verschillende technieken kan
gebruiken om een goede oplossing/ goed model te realiseren
dat consistent is met andere modellen die bijdragen aan de oplossing.
Zoals;
– business analisten, – requirement engineers,
– informatieanalisten, – database ontwerpers,
– functioneel ontwerpers,
– functioneel beheerders,
– systeemontwikkelaars,
en anderen die deze kennis willen gebruiken bij communicatie binnen projecten of het dagelijks werk.
Doelstelling: zelfstandig methoden en technieken te kunnen gebruiken om een ontwerpdocument op te stellen.

Docenten

Onze docenten zijn gepokt en gemazeld op het gebied van systeemontwikkeling methoden en technieken. Hebben jarenlange ervaring op dit vakgebied, veelal zelf begonnen als programmeur en zich ontwikkeld naar business analist of IT consultant en daarbij met een ‘drive’ om hun kennis over te brengen op anderen.

Uitvoering en Certificering

training 6 daagse, doorloop 12 tot 13 weken, (+ 8 weken begeleiding na laatste les).
(de eerst 4 lesdagen betreft professional level onderwerpen en theorie).
Avondtraining;  12 avonden.

examen; paper assessement CBAIP-M masterlevel (Bitexa)
Leslocaties: door heel Nederland.