Functioneel ontwerpen met user stories (Fous)

Home/Functioneel ontwerpen met user stories (Fous)

Bij agile ontwikkeling en met name bij scrum aanpak wordt de functionaliteit van een systeem  vastgelegd met user stories c.q. high level requirements.

Deze user stories zijn kleine verhaaltjes  met de templatestructuur  Als [stakeholder] wil ik [service] zodat ik [ er wat bij win].
De user story heeft 3 compartimenten;

 • content : wat de stakeholder wil,
 • conversation :  waarbij product owner en stakeholder vast stellen wat dan nodigis om “wat te winnen” en of de organisatie er ook zo over denkt,
 • confirmation : onderhandeld en vastgelegd wat de stakeholder dan krijgt. Veelal kwaliteitsverwachting in de vorm van acceptatiecriteria.

Later worden user stories uit elkaar getrokken in kleinere behapbaardere stories zodat we ze beter kunnen begrijpen en het developmentteam deze requirements ook kunnen omzetten in (deel)product. Bij dit uit elkaar trekken (refinement) worden requirements meer transparant, gedetailleerd en helderder.

De product owner krijgt te maken met verschillende stakeholders. Een bijzondere groep daarvan zijn de eindgebruikers van het op te leveren systeem.  Voor deze eindgebuikers defineert de product owner User Roles / persona’s. In feite bekijkt hij verschillende viewpoint  van het systeem met betrekking  tot de verwachte dienstverlening.

De cursus focust op de activiteiten van, en technieken voor de product owner als “business analist” waarbij hij user stories gaat verzamelen, user roles definieer, de kwaliteit van user stories beoordeeld, de afhankelijkheden van user stories beschouwd, etc.. Ook de rol van product owner bij scrum wordt bekeken en hoe hij samenwerkt met het ontwikkelingsteam.

Indien gewenst kan in de cursus worden voorbereidt op het examen Professional Scrum Product Owner I.

De training gaat in het schrijven van goede user stories

Onderwerpen;

 • Wat is een user story
 • Wat is een user story niet
 • Use cases en User stories
 • Functionele klantverwachtingen
 • Non-Functionele klantverwachtingen
 • Verzamelen van user stories (Trawling)
 • Elicitatie & validatie
 • Survey technieken
 • Observation technieken
 • Document centric technieken
 • Creativity technieken
 • Kwaliteit van user stories
 • Hoe te onderhandelen met de klant
 • Hoe een user story te valideren
 • De werkomvang schatten van een user story
 • Triangulation, pokeren, silent poker
 • Hoe een user story te testen
 • Omgaan met vage user stories
 • Epics en decompositie
 • Guidelines voor user story refinement
 • Het maken van Knowledge user stories
 • Technical & functional Spikes
 • Dependencies tussen user stories
 • Complexe stories
 • Composed stories
 • User rol modeling
 • Persona’s
 • Viewpoints & stakeholders
 • Developer responsibilities m.b.t. user stories
 • Scrum master responsibilities m.b.t. user stories
 • Product Owner, Customer representative,
 • User Subject Mater Expert
 • Supplier Subject Mater Expert
 • Functioneel ontwerp en user stories
 • Elicitatie & validatie
 • Survey technieken
 • User stories en user interface design
 • Release planning en theme’s
 • Story smells
 • Testen van user stories
 • Dingen die je als PO niet moet doen
 • Delegeren van activiteiten aan het productieteam

Daarnaast kijken we naar onderwerpen die in een functioneelontwerp thuis horen,
en waar de Product Owner een invulling kan geven, zoals:
(PO) – doel van de applicatie,
(PO) – doelgroep van de applicatie,
(PO) – de te behalen doelen
(PO) – benefits & benefits tolleranties
(PO) – raoad map en release planning,
(PO) – overzicht op hoofdlijnen van systeemonderdelen
(PO) – kwaliteit en prestatieeisen.

(niet PO, maar team inspanning)
(team)- in passing in de systeemarchitectuur
(team)- afhankelijkheden van andere applicaties,
(team)- beschrijving op voldoende detailniveau van de functionaliteit,
(team)- uitgewerkte schema’s van de flows
(team)- samenhang van gegevens en processen.
(team)- user interfase en andere interfaces

In agile omgevingen is het FO een levend document dat per
iteratie wordt bijgewerkt aan de actuele situatie. Structuur van
een functioneelontwerp kan wat variëren. Inhoud komt veelal overeen.
Er zijn diverse templates. Ook de templates worden bekeken.
De deelnemer zoekt een template wat past bij zijn doelgroep/organisatie.

Dagcursus € 2117,50,- (of € 1750,- ex. 21% BTW),
Avondcursus € 400,- per lesavond (€330,- ex. 21% BTW).
incl. materialen en catering € 187,55,- of € 155,-  ex. 21% BTW).
Startgarantie € 181,50,- of (€ 150, – ex. 21% BTW)
Examen PSPO 1 € 278,30 (of € 230,- ex. 21% BTW)
Vraag informatie aan voor gedetailleerd kostenoverzicht en kortingsmogelijkheden.

Studiebelasting: totaal, inclusief lessen; 30-40 uur.
Voorkennis: enige kennis van methoden en technieken
Niveau: HBO-denkniveau wordt verwacht

Voor degene die een functioneel ontwerp willen maken in een agile omgeving en met user sories willen werken.
– product owners,
– developers,
– scrum masters,

Doelstelling: goede user stories schrijven, incrementeel een FO opstellen.
Voorbereiding op een eindtoetsing indien gewenst.

Onze docenten zijn experts op het gebied van scrum werken en agile systeemontwikkeling, informatieanalyse, business analyse, requirement analyse. Zij hebben vele jaren als product owner, IT architect, functioneel ontwerper, informatieanalist of business analist gewerkt in projecten die met lineaire systeemontwikkeling, Iteratieve systeemontwikkeling en object georiënteerde systeemontwikkeling. Vaak doorgeschoten naar IT-consultant of informatiearchitect functies. Zij combineren theorie met praktijk.

cursus 3 daagse, eens per 2 weken een lesdag, doorloop 6 a 8 weken.

bereidt voor op examen: PSPO1 (optioneel).

leslocaties: door heel Nederland.

Schrijf je nu in!


Informatie aanvraag
CAI, opleidingen B.V. & advies B.V. Adres : Polakweg 10-11 , 2288 GG, Rijswijk (zh). Telefoon administratie: +31(0)70-2093021 Telefoon facturatie: +31(0)70-3295196. e-mail algemeen info@cai-opleidingen.nl cai@xs4all.nl e-mail voor lopende groepen gebruik de leeromgeving Internet http://www.cai-opleidingen.nl Internet (alternatief) http://www.xs4all.nl/~cai