Information management & business organisation & analysis

De deelnemer wordt voorbereid op het ontwerpen van een visie betreffende de gewenste informatievoorziening voor een organisatie. De deelnemer leert ontwerpen vanuit het beleid & behoeften van de organisatie en de mogelijkheden van ICT. Hij verplaatst zich in de rol van de informatiearchitect en kijkt naar een organisatie als geheel en naar de bedrijfsprocessen die daarbij een rol spelen. Verder wordt ingegaan op hergebruik van processen of herinrichting van processen.
De deelnemer leert gebruik te maken van principes waarop organisatiebeleid en management zijn gestoeld en die het strategisch belang van IT voor de organisatie verduidelijken. Hij probeert beleid en doelstellingen te vertalen naar architecturen die de gewenste informatievoorziening van de organisatie kunnen concretiseren. Diverse architectuurprincipes komen aan bod zodat de deelnemer deze kan gebruiken bij het ontwerpen van architecturen.

De module IMBO in vogelvlucht: bedrijfskundige modellen SWOT, INK, Hammer, Tapscot, Porter, – inzicht in organisatie en informatieverzorging, – inzicht in informatiemanagement, – het kunnen opstellen en beoordelen van architecturen, -inzicht in veranderingsmanagement, – inzicht in beleid van de organisatie,- inzicht in de samenhang van de organisatie.

Examen;
– Informatiemanagement professional

Doelgroep & doelstelling

Deze cursus is bestemd voor iedereen die kennis wil opdoen over informatiemanagement, beleid van ICT en alignement van ICT en Business. Zoals: middel-management, informatieanalist, business consultants, adviseurs, beleidsmedewerkers, projectleiders, programmamanagers en medewerkers die te maken hebben met ICT alignement en de informatievoorziening. De deelnemer optimaal voorbereiden op de toetsing IMBO. Na deze opleiding beschikt de deelnemer over inzicht, toepassingsvaardigheid en analysevaardigheid op het gebied van informatiemanagement en afstemming van business en de informatievoorziening.

Voorkennis & niveau

Er wordt vanuit gegaan dat de student beschikt over de kennis en vaardigheden die aan bod komen in de onderbouw basis AMBI en/of Academy Foundation. Instroomniveau HBO of vergelijkbaar.

Uitvoering
Zowel klassikaal als individueel. Individueel in overleg met begeleider/docent. Klassikaal met beperkte inspraak op planning en doorloop c.q. afstemming van lesdata en locaties.

4 of 5 lesdagen

Huiswerkbelasting ongeveer 8 a 12 uur per lesdag
Studiebelasting 336 SBU, zijnde 12 studiepunten

Literatuur;  Vitale Organisaties, – Werken onder architectuur, – Cockpit van de organisatie, artikelen en voorbeeldexamens.