Master

Home/Master

Masterclasses bij CAI worden verzorgd in de avond of op de dag. Soms combinatie van namiddag en avond.

Studeren op masterniveau betekent naast de bijeenkomsten;
– het zelfstandig kunnen leren en studeren,
– exploratief bezig zullen zijn,
– een adaptieve opstelling hebben,
– willen reflecteren met anderen.

Doorloop van een masterclass is veelal 6 tot 12 weken omdat je tijd nodig hebt om de theorie toe te passen in casus of opdrachten. Elke masterclass die met succes wordt doorlopen c.a. het examen wordt behaald, levert een examencertificaat via de examenorganisatie Business & ICT examens (BITEXA).

CAI, opleidingen B.V. & advies B.V. Adres : Polakweg 10-11 , 2288 GG, Rijswijk (zh). Telefoon administratie: +31(0)70-2093021 Telefoon facturatie: +31(0)70-3295196. e-mail algemeen info@cai-opleidingen.nl cai@xs4all.nl e-mail voor lopende groepen gebruik de leeromgeving Internet http://www.cai-opleidingen.nl Internet (alternatief) http://www.xs4all.nl/~cai