Onze docenten

Home/Onze docenten

Martin Bruijn

drs. ing. Martin Bruijn RI, geboren in 1957 te Scheveningen. Na 2 jaar sterrenkunde zich gespecialiseerde op het terrein van bestuurlijke informatiekunde en toegepaste informatica. Studeerde aan de Haagse Hogeschool en Rijks Universiteit Leiden. In 1991 lid geworden van de Vereniging van Register Informatici (VRI) en lid van het Nederlands Genootschap van Informatici (NGI).
Vanaf 1984 in de automatisering werkzaam en via het gedegen traject van programmeur, ontwerper, projectleider, informatieanalist, organisatieadviseur en informatiemanager kennis opgedaan uit de praktijk bij organisaties als Ned. Bibliotheek Dienst, CVI. en EDS. Was naast zijn dagtaak ook 6 jaar lang als avonddocent AMBI werkzaam bij het C.V.A. te Amsterdam.
Bij het CAI werkzaam als opleidingscoördinator, acquisiteur en reservedocent voor de cursussen op het gebied van projectmanagement, Scrum, Agile, Requirement Engineering, Informatie- & Business analyse, gegevensontwerp, functioneel ontwerpen, Business Intelligence, OLAP, multi-dimensionale databases en database ontwerp, bedrijfskunde, organisatiekunde, programmeerconcepten. Architectuur, Informtation Security , BPMN, UML, Cobit®, PRINCE2®, etc..

Joost Hooijberg

drs. Joost Hooijberg CIRM, geboren in 1957 op Texel. Studeerde Algemene Taalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Behaalde daarna het AMBI-diploma en het APICS-“MBA” Certified in Integrated Resource Management (CIRM). Maakte na enige tijd docentschap Nederlands de overstap naar het bedrijfsleven. Werkt sinds 1987 bij CSM Suiker bv. Vanaf 2004 informatiemanager bij CAI.
Begeleidt master studenten en HBO studenten met hun scripties, geeft cursussen over probleemanalyse, informatieanalyse, requirement engineering, informatiemanagement, informatiestrategie en beleid, kwaliteitsmanagement, veranderingmanagement,  Lean Six Sigma, functioneel beheer en IT beheer in het algemeen.

Jos van Vroonhoven

ir. Jos van Vroonhoven is al sinds 2000 bij CAI betrokken. Jos is ingenieur geworden in 1970 aan TU Eindhoven. Heeft gewerkt als senior programmeur en de laatste jaren als IT consultant en testconsultant voor  Sogeti/ CAp Volmac. Heeft diverse voorzitterrollen bij EXIN examencommissies ingenomen zoals Software Engineering (HP lijn) en Analyse & Ontwerp van Informatiesystemen (HSB lijn) en is HBO afstudeerbegeleider. Is docent geweest bij diverse opleiders zoals NOVI, Saxion Hogeschool, Twice, etc.
Voor CAI verzorgt Jos de programmeercursussen en vooral testen en testmanagement cursussen op het gebied van Software Engineering, TMap® , TMApNext, ISTQB® en Smartest®. Daarnaast ook het onderdeel statistiek van het post-HBO vak, c.q. de masterclass Methodology & Research Approach. 

Eddy Nieuwendijk

“Geboren in Amsterdam in 1961 ben ik na een veelzijdige carrière sinds 2008 full-time actief als trainer. Naast deze agenda ben ik ook nog betrokken bij verschillende projecten waarbij de meeste op dit moment onderwijs gerelateerd zijn.
Na verschillende vormen van onderwijs begon ik te zoeken naar het gebied waar ik mijn energie ‘kwijt’ kon. De ‘tocht’ begon, na verschillende kortstondige avonturen als werknemer, als ondernemer in de grafische industrie en het pad leidde vervolgens langs de Home Entertainment industrie, Telecom, retail, sport, naar projectmanagement.
Na een Sabatical stond ik in 2007 opnieuw op een kruispunt in mijn carrière en kreeg ik de kans bij een opleider in Almere om mijn passie voor lesgeven te combineren met projectmanagement. Dit heeft er toe geleid dat ik al snel gecertificeerd PRINCE2® trainer werd en blij kan worden van het enthousiasmeren, motiveren en inspireren van mensen en het overdragen van praktische kennis op gebied van projectmanagement.
Vanaf 2011 ben ik zelfstandig en werkt ik voor verschillende aanbieders van opleidingen en trainingen in Europa. Ben ik Lead Trainer voor CAI & cursus op het gebied van projectmanagement zoals PRINCE2 en IPMA®.  en Consultant voor een aantal organisaties.
Ik heb een eigen-wijze van lesgeven waarbij de deelnemers uitgedaagd worden en op een energieke manier door de leerstof worden geleid en voorbereid worden op het eventuele examen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat deelnemers het gewoon leuk vinden. Entertrainment zeg maar.

Henry Wilson

drs. Henry Wilson  is een parttime docent bij CAI, werkt nog full time binnen het vakgebied. Hij heeft veel ervaring laatste; 10 jaar  IT projectmanager waarvan de laatste 5 jaar Scrum Master, daarvoor 4 jaar Informatie-analist en 3 jaar als Functioneel ontwerper.
Heeft 9 jaar didactische ervaring als docent Hoger Onderwijs (HEAO). Henry is al sinds 09-1997 verbonden aan CAI als docent. Hij verzorgde  informatieanalyse en functioneel ontwerpen cursussen bij CAI en de laatste jaren vooral Scrum  en Agile cursussen.

Henry is ook in te zetten als Scrum-Coach en product owner. Bij verschillende organisaties heeft hij al een  aantal Scrum Master opgeleid / gecoached om de rol van Scrum Master beter te begrijpen en uit te voeren. Daarnaast werkt hij als Product Owner bij diverse organisaties

Henk Berkhof

drs. Henk Berkhof, na jaren lang informatiemanager te zijn geweest in 2002 ook als zzp-er het trainerslandschap in gewandeld.  Hij heeft ruime ervaring op het gebied van servicemanagement, informatiemanagement en onderwijs. Doel is een bijdrage te leveren aan ontwikkelingen van het bedrijf en de mensen door op pragmatische wijze theoretische kennis en praktische kunde integraal te benutten. Hierbij uitgaande van het groeimodel en overtuiging dat de uiteindelijke verantwoordelijke en/of uitvoerende het zelf moeten doen en hierbij (slechts) begeleid moeten worden met raad en daad. Voor CAI verzorgt Henk de BISL® foundation en BISL advanced cursussen en ook cursussen voor ITIL® en ASL®.

Hans Le Fever

dr. Hans Le Fever behaalde een doctoraat in de experimentele natuurkunde in Leiden en deze vroege ervaringen met de toepassing van computers voor wetenschappelijke doeleinden landde hem een ​​baan bij Shell, waar hij 22 jaar in een verscheidenheid van planning en IT Management functies. Hij heeft gewerkt in gebieden met diverse culturen en niveaus van IT-volwassenheid.
Hij besloot zijn carrière in het bedrijfsleven in Londen het verkennen van de digitalisering van finance processen en andere innovaties op het snijvlak van business en IT. Sinds 2003 is hij zelfstandig adviseur portie Nederlandse (multinational) bedrijven op het gebied van innovatie en het beheer van IT. Zijn recente focus ligt op het change management aspect van de voordelen realiseren, in het bijzonder voor de industrie, het type productie organisaties. Hij heeft zijn kennis gedeeld op verschillende academische instellingen, zakelijke seminars en in-company programma’s. Bij CAI geeft Hans de master classes uit een Master of Science programma gericht op ICT & Business. Met name onderwerpen als businss process management, ICT enabled process innovation, managing the digital organisation en strategy & governance.

Marco van Maurik

drs. Marco van Maurik, sinds 2013 verbonden aan CAI. Zijn focus is het verbeteren van de organisatorische volwassenheid van portfolio management, programma management en projectmanagement voor organisaties in de publieke en private sector. De combinatie van praktische ervaring als portfolio manager, programma manager en projectleider, met training en consulting zorgt voor een optimale mix van ervaring, waardoor hij in staat is organisaties en de belangrijkste belanghebbenden te helpen. Zijn lijnmanagement ervaring helpt om doelstellingen en behoeften van de belangrijkste betrokkenen in en rond organisaties begrijpen. In zijn werk maakt hij gebruik van de best practices van Axelos zoals Mop®, MSP®, P3O® en PRINCE2. •
Voor CAI verzorgt Marco curussen op het gebied van Portfolio Management Mop® (beheer van portefeuilles), MSP® (Managing Successful Programmes) Registered PRINCE2 (Projects in a Controlled Environment) en  IPMA® Level D, C en B.

Erik van Eeden

Erik van Eeden MIM, MBA is een ITIL-Expert is een ICT all-rounder die zich met succes toegelegd heeft op Training en Consultancy. Vooral in de vakgebieden beheer, testen, systeemontwikkeling, projecten  en management is hij helemaal thuis. Erik geeft trainingen in ITIL (alle), BiSL, ASL, TMap Next en PRINCE2. De cursist staat altijd op de eerste plaats bij Erik en bij CAI verzorgt hij al vanaf 2010 ITIL, ASL, BISL, Lean, Testmanagement  en COBIT cursussen.

Kees Schippers

dr. Kees Schippers afgestudeerd in psychologie aan de VU Amsterdam in 1996. Zijn interesse in statistisch analyse van data bracht hem een docentschap aan het HBO in 1995 -1999  voor de vakken statistiek en onderzoek methodology. Kees werkt vanaf 2000 als marketeer en houdt zich bezig met data analyse,  in 2003 begonnen met het toepassen van data mining  met focus op analyse van consumenten gedrag.   Kees is nog steeds als consultant/Data Scientist werkzaam in het vakgebied. Voor CAI verzorgt Kees sinds 2016 het post-HBO vak c.q. de masterclass Data Mining & Exploring Big Data met KNIME.  

Robert Verburg

dr. Robert Verburg is een Associate Professor in Human Resource Management aan de Technische Universiteit Delft. Hij is directeur van het onderwijs voor de Management of Technology (MOT) masteropleiding. Hij doceert cursussen over leiderschap, management, kennis van processen en innovatie in zowel de bachelor- en masteropleidingen. Zijn huidige onderzoeksinteresses omvatten het strategisch beheer van human resources, kennismanagement, en het leiden van innovatie en technologie. Verburg ontving een subsidie ​​van de Nederlandse Raad voor Onderzoek over leiderschap in virtuele teams. Hij is de auteur van verschillende nationale en internationale boeken en hij heeft artikelen in het beheer van tijdschriften, zoals het Journal of Management (JOM), het International Journal of Human Resource Management (IJHRM), Knowledge and Process Management (KPM), New Technology publiceerde , Arbeid (NTWE), Leadership Quarterly (LQ), European management Journal (EMJ) en het International Journal of Project management (IJPM). Hij fungeert als een ad hoc reviewer voor een aantal internationale tijdschriften.
Robert is sinds 2011 betrokken bij CAI en geeft post-HBO vakken c.q. master classes vakken op het gebied behavioral decision making,  Organising en Managing People. Daarnaast ook  het vak Knowledge Management & Innovations.

Daniel Erasmus

Daniel Erasmus MBI MBA, geboren in Zuid Afrika, woont in Amsterdam. Vliegt de hele wereld rond om bij directies en management van organisaties als Shell, Nokia, Rabobank, the city Rotterdam, de Rijksgebouwendienst, Schlumberger, Sanoma, Telenor, Vodafone het Scenario Denken en lange termijn denken te praktiseren. Is directeur van DTN, een consulting bureau gespecialiseerd in Scenario Denken en transformatie van processen. Is een pionier op het gebied van Scenario Denken en de informatiesamenleving. Naast het geven van consulten is Daniel betrokken als docent bij de Ashridge Business School en The Rotterdam School of Management. Heeft als docent scenario thinking onderwijs gegeven aan meer dan 1000 executives en post graduate MBA students bij bedrijven van en business schools van Helsinki tot Seoul.  Daniel geeft bij CAI sinds 2007 het post-master vakken c.q. de masterclasses Scenario Thinking en Future Decision Making.

Bas Kruiswijk

drs. Bas Kruiswijk is werkzaam bij Twijnstra & Gudde en al sinds 2000 verbonden als docent aan Universiteit Leiden.  “Voor mij is het de belangrijkste uitdaging om ICT-vraagstukken begrijpelijk te maken voor beleidsmakers, beslissers, inkopers en gebruikers. Vaak worden ICT-vraagstukken zo complex gevonden dat ze graag aan de deskundigen worden overgelaten. Mijn belangrijkste aandachtsgebied, ICT-architectuur, helpt opdrachtgevers juist om ICT-inzichtelijk te maken. Vaak met goede platen en heldere uitgangspunten kunnen beslissers en beleidsmakers hun ICT-afwegingen maken zonder het nodeloos ingewikkeld te maken.
Ook bij grote ICT-aanbestedingen of implementaties is het belangrijk dat men weet wat er aan een leverancier wordt gevraagd en waarover wordt besloten. Ten slotte geloof ik erin dat de steeds bredere toepassing van open standaarden en de beschikbaarheid van open source software veel betekent voor het gezonder maken van de klant-leverancier verhoudingen in de markt. Ik breng mijn kennis en ervaring graag over aan studenten die ook deze weg  in willen gaan “.
Bij CAI is Bas vanaf 2008 verbonden om het post-HBO vak c.q. de masterclass ICT architecturen te verzorgen.

CAI, opleidingen B.V. & advies B.V. Adres : Polakweg 10-11 , 2288 GG, Rijswijk (zh). Telefoon administratie: +31(0)70-2093021 Telefoon facturatie: +31(0)70-3295196. e-mail algemeen info@cai-opleidingen.nl cai@xs4all.nl e-mail voor lopende groepen gebruik de leeromgeving Internet http://www.cai-opleidingen.nl Internet (alternatief) http://www.xs4all.nl/~cai