Scrum Master Certificering

Scrum is wereldwijd de meest gebruikte softwareontwikkelmethode binnen de familie van Agile softwareontwikkelingsprocessen. In deze praktijkgerichte, intensieve, 2-daagse training worden alle aspecten van het Scrum framework inzichtelijk gemaakt, zodat u na deze training Scrum optimaal kunt inzetten binnen uw organisatie

2 lesdagen, doorloop 1 a 2 weken

Deze training bereidt de deelnemer voor op het examen Scrum Master Foundation.

Literatuur 

– Agile Scrum workbook
– Ken_Schwaber, Agile Project Management with Scrum

Doelgoep en doelstelling

De deelnemers is in staat om de iteratief-incrementele principes te benoemen en hoe die passen binnen Scrum, De deelnemers heeft kennis van de Scrum elementen en hun onderlinge samenhang en hoe productiviteit te opltimaliseren. Hij kan Scrum theorie vertalen naar een praktijksituatie. De deelnemer heeft een breed inzicht in technieken en tools om scrum te ondersteunen en weet hoe Scrum teams te leiden. De deelnemer belang en achtergronden van Scrum adviseren binen de organisatie en kan het Scrum framework op een juiste manuier toepassen.
Deze opleiding is bestemd voor alle betrokkenen bij agile softwareontwikkeling op basis van het Scrum framework en met name voor degene die verantwoordelijk zijn voor succesvol toepassen van Scrum.

Voorkennis & niveau

Enige kennis en/of ervaring op het gebied van projectmanagement, requirements specificatie betrokkenheid bij bouw of verbetering van software producten. Kennis van ISO 25010 is handig.

Uitvoering

Zowel klassikaal als individueel. Individueel in overleg met begeleider/docent. Klassikaal met beperkte inspraak op planning en doorloop c.q. afstemming van lesdata en locaties. Zie vooraankondiging en startprocedure. Gemiddeld de eerste keer ligt het scoringspercentage bij het examen op 78%. Zaak is om de diverse fora op internet goed te bestuderen qua feedback op reeds afgenomen examens omdat in de cursus de focus ligt op het begrijpen van de methode/techniek met een algemene examentraining. De focus ligt niet op een bootcamp-aanpak om deelnemers klaar te stomen voor het examen!