Databases & SQL Foundations

Deze module biedt een introductie op het onderwerp databases en SQL. De module laat u kennismaken met de belangrijkste aspecten van databases en databasemanagement systemen. Met SQL leert u databases te ontwerpen, te benaderen en te wijzigen. Degenen die deze module met succes doorlopen, zijn bekend met de belangrijkste componenten van databases en databasemanagement systemen. Ze kunnen relationele modellen interpreteren en beoordelen, hebben met deze module voldoende kennis om in de praktijk de basisbeginselen van SQL te kunnen toepassen.

Module in vogelvlucht: -Principes relationele database, – het relationeel model, de syntax van SQL, de semantiek van SQL, -onderhoud met SQL, rapportages met behulp van SQL.

Uitvoering
Zowel klassikaal als individueel. Individueel in overleg met begeleider/docent. er zijn enige practische opdrachten die als huiswerk worden meegegeven zodat de deelnemer ook naast inzicht in de materie ook vaardigeden ontwikkeld.

2 dagen, doorloop 2a 3 weken
Locaties: wordt verzorgd door heel Nederland.
Huiswerkbelasting ongeveer 2 a 4 uur per lesdag
Studiebelasting 84 SBU, zijnde 3 studiepunten (European credits)

Examen
Databases & SQL foundations

Literatuur
Database systems (Elmasri), – Boek Leerboek SQL – voorbeeldexamens.

Doelgroep & doelstelling
Deze cursus is bestemd voor degene die meer wil weten over het relationele model en hoe de databse te beheren met SQL. Bijvoorbeeld systeemontwikkelaars, database beheerders, projectmedewerkers en/of eindgebruikers die betrokken zijn bij gegevensmodellering en databaseontwerp. De deelnemer voorbereiden op het examen SQLF. Na deze opleiding beschikt u over basiskennis en inzicht over het relationele model en hoe met SQL eenvoudige rapportages te ontwerpen.

Voorkennis & niveau
Voor deze cursus is geen voorkennis nodig. Instroomniveau MBO of vergelijkbaar. HBO niveau cursus