_Informatieanalyse en procesontwerp

Diverse cursussen voor informatieanalyse, requirements analyse en procesontwerp. Vraag de brochure aan en u betaalt geen materiaalkosten.
U kunt ook direct contact opnemen via 070-2093021 en vragen naar kortingsmogelijkheden.

Cursus voor beginners maar ook voor gevorderden op het vakgebied.
Gunstige deelnameprijzen  vanaf € 350,- tot € 600,- per lesdag.

Wil je een internationale certificering;  kies een cursus over UML of SysML en hoe modelleringstechnieken voor informatie analyse , business analyse en procesanalyse toe te passen.  Zoek je requirements analyse en hoe requirements te verkrijgen en te specificeren, kies de cursussen van International Requirements Board (IREB/CPRE). Hik je aan tegen het maken van een functioneel ontwerp, volg onze cursus en je weet hoe deze taak aan te pakken.

Wil je praktijkgericht onderwijs en niet sec de theorie en aanpak zoals in de internationale standaarden generiek wordt aangereikt, kies onze praktijkgerichte informatieanalyse opleiding waarbij ook te ondersteunende business processen worden bekeken (business analyse voor de informatievoorziening) zodat je de technieken in de vingers krijgt.
Dit zijn geen korte cursussen van 1 a 3 weken maar cursussen met een doorloop van 3 a 4 maanden omdat je veel opdrachten gaat maken. Zonder zelf te doen, gaat het toch niet lukken om een techniek te begrijpen en te kunnen toepassen. Dus vraag de brochure aan met details en voorbeelden van casus, opdrachten en zelfs voorbeeldexamenvragen.

Een aantal van onze cursussen

– IREB® Fundamentals, Requierement Engineer Foundation (CPRE) (3d)
– IREB Advanced Modeling CPRE) (3d)
– EXIN methoden en technieken foundation (ISDDF) (2d)
– Business Analyse Informatieanalyse, Foundation level (BAIAF) (3d)
– Business Analyse Informatieanalyse, Advanced level (BAIAA) (4d) 
– Business Analyse Informatieanalyse & databasemodel, Professional level  (BAIAP) (4d)
– Masterclass Informatieanalyse en business analyse, Expert level (BAIAE) (3d)
– Business Process Modelling Advanced met BPMN (BPMNA) (4d)

– Functiepuntanalyse, het tellen van een procesmodel en informatiemodel (CFPA®) (3.5d) 
– Functioneel ontwerpen bij (agile) systeemontwikkeling (4d)
– Functioneel ontwerp; de analyse, het specificeren & het documenteren (4d)
– SysML basiskennis, Systems Engineering (2d)
– SysML® Advanced, Systems Design with SysML (4d)
– UML Object oriented analyse en object design (4d)
– UML en business analyse basiskennis, UML Foundation (2d)