_Informatiemodel, logisch database ontwerp en SQL

Dank voor uw interesse. Om u te helpen bij het maken van uw keuze en het beantwoorden van verdere vragen wil ik u vragen om op de onderstaande Informatieaanvraagknop te klikken en uw gegevens in te voeren. Wij reageren zo spoedig mogelijk en altijd binnen 24 uur.
U kunt ook direct contact opnemen via 070-2093021 of 0650-271770

Informatiemodel en gegevensmodel worden vaak als vaak synoniem gebruikt, het is een kwestie van interpretatie. Informatieanalyse is het op zoek gaan naar de juiste gegevensstructuren en gegevensverzamelingen. Gegevensanalyse is meer het onderzoeken van datasets (in een gegevensverzameling), dus is data analyse en betere naamgeving.

(ontwerp)
Beheren van gegevens in een organisatie is essentieel voor domeinkennis en business intelligence vraagstukken. Het is belangrijk om de juiste gegevensverzamelingen te definiëren, en de onderlinge samenhang van gegevens en deze verzamelingen onderling  helder te krijgen. Door toepassen van de juiste informatieanalye- en gegevensanalysetechnieken kan een conceptueel datamodel, ook wel database schema,  worden afgeleid dat voldoet aan de behoefte om belangrijke gegevens van een organisatie te kunnen beheren.

(SQL)
Bij relationele databases gebruiken we SQL om onder andere gegevens in de database in te voeren, te wijzigen of  te verwijderen.  SQL is een 4e generatie programmeertaal waarbij we denken in gegevensverzamelingen en het doorlopen van zo een verzameling van gegevensobjecten, waarbij dan bepaalde condities worden gehanteerd om te kijken of gegevens objecten voldoen aan deze condities.

(multi-dimensional databases)
Bij relationele databases willen we dubbele gegevens (redundantie) zoveel mogelijk elimineren. Dit is een technology push fenomeen uit het verleden waarbij geheugenruimte schaars was in computers en we geen dubbel gegevens willen onderhouden. Tegenwoordig hanteren we meer een demand pull strategie; men wil snel in veel data kunnen zoeken om de juisten informatie boven tafel krijgen, waarij registreren van dubbele gegevens minder van belang is. Sterker nog, dubbele gegevens zelfs nodig zijn om de gewenste snelheid te kunnen realiseren. We hebben het dan over Slowly Changing Dimensions en datamarts, datawarehouses en data vaults. Het relationeel model kan daarbij een basis zijn, om  meer dimensionale databasestructuren op te zetten.

CAI biedt cursussen aan voor deze drie aandachtsgebieden bij gegevensmodellering en databaseontwerp.

(logisch modelleren)
– EXIN methoden en technieken, Foundation level (ISDDF)
– Informatieanalyse en Logisch databaseontwerp,  Advanced level (IALDA)

(logisch modelleren en SQL)
– Databases en SQL, Foundation level (DBSQLF)
– Database management & SQL, Advanced level (DBSQLA)
– Gegevenmodel,  databasemodel & SQL, Professional level  (GMDSP)

(logisch modelleren en begroten van omvang en werk effort)
– Functiepuntanalyse, het tellen van informatiemodel en interfaces (CFPA®)