BABOK V3.0, Certified Business Analyst Professional of CCBA

Business Analyse is een breed vakgebied. Het framework BA-BOK (Business Analysis- Body of Knowledge) van organisatie IIBA is set van aanbevelingen gebaseerd op Best Practices voor Business Analyse.

De organisatie IIBA verstrekt de certificering zodat je jouw werkervaring op business analyse gebied kan verzilveren. Er is geen getrede certificering. Je kan instromen op het niveau dat bij je past zonder lager niveau examen te behalen.

nivo 1- Entrance Certificate (ECBA), voor degene met minder dan 3 jaar werkervaring. Je hoeft je werkervaring niet te laten toetsen.
nivo 2- Certified Compentence (CCBA), voor degene met 3 tot 5 jaar werkervaring. Je werkervaring wordt getest en elke 3 jaar opnieuw laten testen.
nivo 3- Certified Professional (CBAP), voor degene met 5 of meer jaar werkervaring. Je werkervaring wordt getest en elke 3 jaar opnieuw laten testen.

Deze CBAP cursus kent 3 dagen, waarbij de eerste twee dagen we met de BaBok theorie bezig gaan want iedereen die een Babok examen wil afleggen moet de basiskennis van BaBok beheersen (dus ECBA kennis). De derde lesdag is voor de verdieping (CCBA/CBAP) en meer aandacht voor het CBAP theorie examen en /of CCBA examen.

Om gecertificeerd te worden leg je een CBAP of CCBA examen af en lever je bewijzen in van je werkervaring. Daarna wordt je bevraagd (assessment) over je BA werkervaring en skills. Het examen is een eerste stap en je gebruikt daarbij een casus om analyse uit te voeren zodat je daarmee 120 meerkeuzevragen kan beantwoorden.

N.B. inschrijven direct bij CAI en niet via tussenhandelaars.

Business Analysis’; Planning en Monitoring beschrijft welke werkzaamheden te verrichten en in welke volgorde om een business analyse te voltooien.

Strategic Analysis; beschrijft hoe business needs (zakelijk behoefte) te definiëren, verfijnen en helder krijgen en hoe een oplossing te construeren die op een haalbare wijze kan worden geïmplementeerd in de organisatie.

Elicitation & Collaboration; is gericht op Requirement Engineering en is het proces om betrokkenen (stakeholders) te benaderen op verschillende manieren / met verschillende technieken, en ze helpen inzicht krijgen in hun eigen wensen en behoeften en laten inzien wat wel en niet past binnen de gewenste oplossing.

Requirements Analysis & Design Definition; is de activiteit waarbij we stapsgewijs naar een gewenste oplossingsbeschrijving komen (requirements specification document) op basis waarvan een projectteam een oplossing kan ontwerpen en ontwikkelen die aansluit bij de verwachtingen en behoeften van de stakeholders en de organisatie

Solution Evaluation; beschrijft hoe voorgestelde oplossingen te beoordelen om zo een beste oplossing te kiezen die het best aan de behoefte van de organisatie voldoet.

Requirements Life Cycle Management; beschrijft hoe we omgaan met conflicten, issues en wijzigingen zodat de stakeholders en het projectteam in overeenstemming blijven over gewenste oplossing van het probleem.

 

Studiebelasting: totaal, inclusief lessen; 26-30 uur.
Voorkennis: HBO-denkniveau
Niveau: het is een HBO niveau training.

 

Voor iedereen die kennis wil opdoen over het modelleren van bedrijfsprocessen en de actoren (mensen, systemen e.d.) die met deze processen te maken krijgen. Zoals;
– Enterprise Architecten,
– Informatie Architecten (IA),
– Information Officers (CIO),
– Informatieprofessionals,
– Business Analisten, – Kwaliteitsmanagers,
– Human Resource Managers (HRM),
– functioneel ontwerper, – consultants
en degene die bij systeemontwikkeling of
business analyse betrokken zijn.

Doelstelling: vooruitziende organisaties en individuen vertrouwd te maken met deze internationaal erkende business analyse standaard en aan te geven aan de deelnemer waar zijn eigen zwakheden liggen op het gebied van business analyse. Aan deze zwakheden kan dan gewerkt worden zodat het examen goed kan worden doorlopen.

 

Als opleidingen- & adviesaanbieder voor organisaties met IT problematiek kan CAI bogen op een aantal docenten met jarenlange ervaring op het gebied van requirement engineering, informatieanalyse en business analyse. Docenten zijn veelal werkzaam als Business Analist of informatieanalist. Een docent levert daardoor toegevoegde waarde door sprekende praktijkvoorbeelden op het gebied van de zes BA aspectgebieden aan te reiken.

training 3 daagse, doorloop 3 a 4 weken.

bereidt voor op examen:
– BABOK v3.0 CBAP of
– BABOK v3.0 CCBA

leslocaties; door geheel Nederland.