BCS® International Foundation Diploma in Business Analysis

Het “BCS international foundation diploma in Business Analysis” is een bevestiging dat je als business analist voldoende competenties hebt om mee te kunnen werken in veranderingsprojecten. Deze korte foundation opleiding bestaat uit 4 modulen (totaal 10 lesdagen), elk met een schriftelijk examen en een apart examencertificaat. Na doorlopen van deze modulen en het behalen van de 4 examens, is er een afsluitend mondeling examen.

De 4 modulen zijn:

Business Analysis Practice en Requirements Engineering, zijn verplichte modulen met een examen van 1 uur, open boek, vragen gebaseerd op een scenario-casus.

Afsluitend mondeling
Twee examinatoren bevragen jou in ongeveer 50 minuten. De vorm is als volgt:
1. Introducties en bespreking van ervaringen op basis van een vooraf ingevuld formulier.
2. Vragen van de initiërende examinator. Dit zou ongeveer 25 moeten duren.
3. Vragen van de andere examinator. Dit zou ongeveer 25 minuten moeten duren.
4. Mondeling afronden.

Examenkosten; Schrijf in zonder examenkosten omdat u later de examens zelf regelt (een examen aanmelding kan alleen via uw eigen account bij BCS organisatie).

Mocht uw werkgever willen dat u ook alle examenkosten apriori meeneemt in uw opleidingsaanvraag, dan kunt u dit beter bespreken met CAI opleidingen(bel ons, zie internet).

Literatuur

Startgarantie: heeft u een startgarantie gekozen, dan start uw traject altijd in overleg.

Verder na behalen van dit diploma; na deze certificering kunt u eventueel instromen op de Certified Business Analyst & Information Analyst (CBAIA) opleiding, certificering via exameninstituut Business & ICT Examens (bitexa), u volgt dan nog 2 modulen (CBAIA-profesional en CBAIA-master, samen 6 lesdagen + 2 maanden begeleiding met 20 tot 30 weken doorloop). Afsluiting van deze certificering is een praktijkopdracht +werkstuk.

® BCS is a registered trade mark of BCS.

Foundation certificaat in Business Analysis

Deze module geeft inzicht, kennis, toepassingsvaardigheid over het vakgebied Business analyse,
de rol van de Business Analist of Requirement engineer en welke technieken er zoal zijn te gebruiken.
Examen duurt een uur, 40 vragen meerkeuze, gesloten boek.

Onderwerpen
– rol van de business analist,
– business analysis competenties,
– strategische analyse,
– technieken voor onderzoek,
– stakeholders,
– traceability,
– modelleren van business systems
– modelleren van business processes,
– requirement analyse en requirement management,
– afstemmen IT en business,
– modelleren van informatiesystemen,
– beheer van databronnen en informatie,
– de business case,
– verandermanagement.

Modeling Business Processes

De module is praktijkgericht en laat de deelnemer
zelf werken met technieken om te modelleren.

Onderwerpen zijn zoal;
– Organisatorische diagrammen
– Context diagrammen,
– IST procesmodellen opstellen,
– SOLL procesmodellen opstellen,
– Controle flow en data flows,
– Prestatie van het systeem
– De invloed van actoren en eindgebruikers,
– Meten en process improvement,
– Business process redesign
– Inzet van IT,
– Implementeren van een verandering,
– werkwijze bij veranderingen.

Business Analysis Practice

De module gaat in om de meer bedrijfskundige technieken en tools zoals strategische analyse tools;
– PESTLE,
– MOST,
– SWOT),
– Inception analyse van een business probleem,
– stakeholder analyse,
– Business Activity Modeling,
– Business Activity Canvas,
– Root-cause analyse,
– Pareto analyse,
– gap-analysis,
– het opstellen van een business case.

IREB, Requirements Engineering Foundation

De module gaat in op wat requirements engineering inhoudt, zoals;
– het requirements engineering proces,
– de inception fase,
– elicitatie fase
– elicitatie technieken,
– analysefase
– requirements & kwaliteitseisen,
– eenduidigheid, etc..
– specificeren in natuurlijke taal
– specificeren door middel van modellen
– UML modellen
– bepalen van context en systeemgrens
– actor en stakeholders
– omgaan met change
– versiebeheer.
– belang van traceability
– Implementeren van traceability
– non-functionals (kwaliteitseisen)
– negotiation met stakeholders
– conflict resolution
– validatie van requirements.

Vraag informatie aan voor startgarantie optie, kortingsmogelijkheden, actuele planning, etc.