Business Strategy Techniques

De deelnemer wordt voorbereid op het formuleren van een strategie voor de organisatie (of het verifiëren van een bestaande strategie) met behulp van verschillende technieken. Allereerst is er aandacht voor verschillende manieren van strategiebepaling (teleologisch, incrementeel, ondernemersmanier). Vervolgens besteedt de cursus aandacht aan het inventariseren van de concurrentiekrachten met behulp van het concurrentiemodel van Porter. U leert interne sterkten en zwakten en externe kansen en bedreigingen op te sporen (SWOT). Met behulp van de confrontatiematrix leert u K/S-, K/Z-, B/S- dan wel B/Z-strategieën af te leiden. Het onderwerp de kerncompetentie van de onderneming is gericht op het identificeren en/of ontwikkelen van essentiële kerncompetenties. De generieke strategieën van Porter (low cost of differentiatie) en organisatiefocus (kosten, differentiatie en innovatie) komen aan de orde. Een andere benadering is het deltamodel van Hax & Wilde. Zij onderscheiden best product, total customer solutions en system lock-in als mogelijke strategieën. Met behulp van INK leert u het kwaliteitsniveau van een organisatie te meten.

Aan de hand van een onderzoek/project, bij voorkeur in de eigen werkomgeving, worden kennis en vaardigheden toegepast en resulterend in een paper. Een goede mix van theorie, praktijk en de huidige werkomgeving ontstaat op deze wijze. Een CAI begeleider coacht de deelnemer.

De module TVSB in vogelvlucht: concurrentiemodel, SWOT, deltamodel Hax & Wilde, bepalen organisatiefocus, kwaliteitsmeting (INK), generieke strategieën Porter, kerncompetenties.

3 dagen, doorloop 5 ± 1 weken (dagcursus)

Locaties; wordt verzorgd door heel Nederland of online
Huiswerkbelasting ongeveer 3 a 6 uur per sessie.
Studiebelasting 140 SBU, zijnde 5 studiepunten

Examen; paper beoordeling . De deelnemer verkrijgt het Certificate Business Strategy Techniques

Literatuur
Cockpit van de organisatie (Kerklaan), – Reader artikelen e.d. Technieken voor strategiebepaling.

Doelgroep & doelstelling
Deze cursus is bestemd voor iedereen die met technieken wil omgaan om veranderingen in organisaties en strategies te realiseren, zoals management, business consultants, adviseurs, beleidsmedewerkers, projectleiders, programmamanagers en medewerkers die te maken hebben met ICT alignment en de informatievoorziening. De deelnemer optimaal voorbereiden op de toetsing. Na deze opleiding beschikt de deelnemer over inzicht, toepassingsvaardigheid en analysevaardigheid op het gebied van informatiemanagement en afstemming van business en de informatievoorziening.

Voorkennis & niveau
Er wordt vanuit gegaan dat de student beschikt over de kennis en vaardigheden die aan bod komen in de onderbouw basis AMBI en/of Academy Foundation. Instroomniveau HBO of vergelijkbaar.

Uitvoering
3 lesdagen klassikaal of online.
Zowel klassikaal als individueel. Individueel in overleg met begeleider/docent. Klassikaal met beperkte inspraak op planning en doorloop c.q. afstemming van lesdata en locaties. Zie vooraankondiging en startprocedure. De student zal diverse (praktijk)opdrachten uitvoeren, -zelfstandig en klassikaal.