Business Strategy Techniques

Home/Business Strategy Techniques

Business Strategy Techniques

De deelnemer wordt voorbereid op het formuleren van een strategie voor de organisatie (of het verifiëren van een bestaande strategie) met behulp van verschillende technieken. Allereerst is er aandacht voor verschillende manieren van stategiebepaling (teleologisch, incrementeel, ondernemersmanier). Vervolgens besteedt de cursus aandacht aan het inventariseren van de concurrentiekrachten met behulp van het concurrentiemodel van Porter. U leert interne sterkten en zwakten en externe kansen en bedreigingen op te sporen (SWOT). Met behulp van de confrontatiematrix leert u K/S-, K/Z-, B/S- danwel B/Z-strategieën af te leiden. Het onderwerp de kerncompetentie van de onderneming is gericht op het identificeren en/of ontwikkelen van essentiële kerncompetenties. De generieke strategieën van Porter (low cost of differentiatie) en organisatiefocus (kosten, differentiatie en innovatie) komen aan de orde. Een andere benadering is het deltamodel van Hax & Wilde. Zij onderscheiden best product, total costumer solutions en system lock-in als mogelijke strategieën. Met behulp van INK leert u het kwaliteitsniveau van een organisatie te meten.

Aan de hand van een onderzoek/project, bijvoorkeur in de eigen werkomgeving, worden kennis en vaardigheden toegepast en resulterend in een paper. Een goede mix van theorie, praktijk en de huidige werkomgeving ontstaat op deze wijze. Een CAI begeleider coacht de deelnemer.

De module TVSB in vogelvlucht: concurrentiemodel, SWOT, deltamodel Hax & Wilde, bepalen organisatiefocus, kwaliteitsmeting (INK), generieke strategieën Porter, kerncompetenties.

  • 6 sessies , doorloop 6 ± 1 weken (dagcursus) tot 6 ± 1 weken (avondcursus).
  • Locaties; wordt verzorgd door heel Nederland.
  • Examens, elke dag, in overleg.
  • Huiswerkbelasting ongeveer 3 a 6 uur per sessie.
  • Studiebelasting 140 SBU, zijnde 5 studiepunten
  • Prijs € 1295,-

Click edit button to change this text.

Toetsing CAI. Bijkomend beoordeling van de praktijkgerichte opdrachten. De deelnemer verkrijgt het Certificate SBT van CAI.

Cockpit van de organisatie (Kerklaan), – Reader artikelen e.d. Technieken voor strategiebepaling.

Deze cursus is bestemd voor iedereen die met technieken wil omgaan om veranderingen in organisaties en strategies te realiseren, zoals management, business consultants, adviseurs, beleidsmedewerkers, projectleiders, programmamanagers en medewerkers die te maken hebben met ICT alignment en de informatievoorziening. De deelnemer optimaal voorbereiden op de toetsing TVSB. Na deze opleiding beschikt de deelnemer over inzicht, toepassingsvaardigheid en analysevaardigheid op het gebied van informatiemanagement en afstemming van business en de informatievoorziening.

Er wordt vanuit gegaan dat de student beschikt over de kennis en vaardigheden die aan bod komen in de onderbouw basis AMBI en/of Academy Foundation. Instroomniveau HBO of vergelijkbaar.

Zowel klassikaal als individueel. Individueel in overleg met begeleider/docent. Klassikaal met beperkte inspraak op planning en doorloop c.q. afstemming van lesdata en locaties. Zie vooraankondiging en startprocedure. De student zal diverse (praktijk)opdrachten uitvoeren, -zelfstandig en klassikaal.

Schrijf je nu in!
CAI, opleidingen B.V. & advies B.V. Adres : Polakweg 10-11 , 2288 GG, Rijswijk (zh). Telefoon administratie: +31(0)70-2093021 Telefoon facturatie: +31(0)70-3295196. e-mail algemeen info@cai-opleidingen.nl cai@xs4all.nl e-mail voor lopende groepen gebruik de leeromgeving Internet http://www.cai-opleidingen.nl Internet (alternatief) http://www.xs4all.nl/~cai