Cursuscode

Home/Cursuscode

Cursuscode

Op deze pagina staan de speciale cursuscodes vermeldt die u op het inschrijfformulier kunt invullen. In de regel is de cursuscode makkelijk af te leiden uit de modulecode c.q. cursuscode zoals genoemd op de website:

Cursuscode op formulier = modulecode + [type] + Jaartal + Kwartaal+ Leslocatie + Dagdeel


Kwartaal = 01 | 02 | 03 | 04 (d.w.z. jan.-mrt., apr.-juni, juli- sept., okt.-dec.)
Jaartal in [00..99] (d.w.z een 2 cijferig jaartal)
Dagdeel = | a | d | x (d.w.z. , avond, dag of mixed (=middag+avond))
Type= ic, i, p (d.w.z. in-company, individueel, plenair of leeg).
Leslocatie = SWC, UTR |DHA |DRD |EHV |RDM | ADM |GRN |..etc.. (d.w.z. Rijswijk (sir Winston Churchilllaan), Utrecht, Den Haag, Dordtrecht, Eindhoven, Rotterdam, Amsterdam, Groningen,…
CAI, opleidingen B.V. & advies B.V. Adres : Polakweg 10-11 , 2288 GG, Rijswijk (zh). Telefoon administratie: +31(0)70-2093021 Telefoon facturatie: +31(0)70-3295196. e-mail algemeen info@cai-opleidingen.nl cai@xs4all.nl e-mail voor lopende groepen gebruik de leeromgeving Internet http://www.cai-opleidingen.nl Internet (alternatief) http://www.xs4all.nl/~cai