Functioneel ontwerpen bij (agile) systeemontwikkeling

In het functioneel ontwerp staat wat de te bouwen applicatie of website aan functionaliteit moet bieden zodanig omschreven dat een klant het document ook goed kan begrijpen. Dat wil zeggen: niet te technisch, maar elk woord moet wel raak zijn. Daarnaast moet de informatie ook nuttig zijn voor iemand die een informatiesysteem moet gaan bouwen.  Het functioneel ontwerp is de blauwdruk van dit systeem/de applicatie.

Ook bij Agile ontwikkelen is een functioneel ontwerp van belang om de helikopter view te bewaren over de divers user stories.  Met name de User stories die bovenaan de Product Backlog staan (en waarover men vaak minder onzeker is over functionaliteit en haalbaarheid van implementatie) kunnen incrementeel worden toegevoegd aan een functioneel ontwerp.  Het functioneel ontwerp is hierbij een dynamisch document dat op een evolutionaire wijze wordt onderhouden.

Een User Story valt uiteen in taken. Taken kunnen zijn, schrijf een uses case voor in het FO, werk het datamodel bij met nieuwe zichten, maak een activiteiten diagram van een stukje processing of ontwerp de interactie voor een bepaalde testcase, etc. Deze cursus gaat daarom ook in op analyse en ontwerptechnieken zodat ook met modellen/diagrammen de functionaliteit gespecificeeerd kan worden.

n.b; dit is een cursus voor gevorderden die al enige basiskennis hebben, echter instroom zonder voorkennis kan in speciale gevallen.

Inhoud

De training gaat in op modellen en technieken voor functionele requirement specificatie en non-functionele requirements (kwaliteit/prestatie-eisen) specificatie. Er wordt gekeken hoe User Stories, Use Cases en formele specificaties bijdragen aan het elicitatieproces om gebruikers hun wensen en eisen te laten verwoorden.

Daarnaast kijken we naar onderwerpen die in een functioneelontwerp thuis horen, zoals:
– doel van de applicatie,
– doelgroep van de applicatie,
– de te behalen doelen / benefits
– in passing in de systeemarchitectuur
– afhankelijkheden van andere applicaties,
– overzicht van systeemonderdelen
– beschrijving op voldoende detailniveau van de functionaliteit,
– uitgewerkte schema’s van de flows
– samenhang van gegevens en processen.
– user interfase en andere interfaces
– kwaliteit en prestatie eisen.

Technieken die o.a. bekeken worden zijn;
– root cause analyse om te kijken  wat de oorzaak is van de problemen
– procesanalyse en modelleringstechnieken (UML/BPMN,…
– requirement specificaties/procespecificaties/user stories/use cases
– use case diagram en andere context modellen (DFD, Choreographies,..)
– class model en entiteiten relatie modellering (ERD, RM-schema’s)
– gedrag en interactie modelering (sequentie diagrams, state machines, ..
– user interface design/dialoogontwerp

In agile omgevingen is het FO een levend document dat per
iteratie wordt bijgewerkt aan de actuele situatie. Structuur van
een functioneelontwerp kan wat variëren. Inhoud komt veelal overeen.
Er zijn diverse templates. Ook de templates worden bekeken.
De deelnemer zoekt een template wat past bij zijn doelgroep/organisatie.

Kosten

Cursus : € 2420,- (€ 2000,- ex. 21% BTW)
Inbegrepen (Literatuur & catering)
Examen meerkeuze: € 363,- (€ 300 ex. 21% BTW)
Extra pre-course dag; € 363,- (of € 300,- ex. 21% BTW)
Examen; praktijkopdracht +begeleiding € 847,- ( € 700,- ex. 21% BTW)
Prijzen incl. 21% BTW.

Vraag informatie aan voor startgarantie optie, gedetailleerd kostenoverzicht en kortingsmogelijkheden.

Niveau, voorkennis en studiebelasting

Studiebelasting: totaal, inclusief lessen; 45-60 uur.
Voorkennis: enige kennis van methoden en technieken
n.b. bij onvoldoende kennis kan een 5e dag worden
gevolgd (vooraf de start van de normale cursus)
Niveau: HBO-denkniveau wordt verwacht

Doelgroep & doelstelling

Voor degene die een functioneel ontwerp willen maken en technieken willen gebruiken voor gestructureerd specificeren en gestructureerde analyse.
– functioneel ontwerpers, – requirement engineers,
– functioneel beheerders, – technisch beheerders,
– systeemontwikkelaars,
– agile development teamleden, et cetera.

Doelstelling: analyse en synthese kunnen toepassen naast kennis, inzicht en vaardigheid.
voorbereiding op een eindtoetsing indien gewenst.

Docenten

Onze docenten zijn experts op het gebied van informatieanalyse, business analyse, requirement analyse. Zij hebben vele jaren als functioneel ontwerper, informatieanalist of business analist gewerkt in projecten die met lineaire systeemontwikkeling, Iteratieve systeemontwikkeling en object georiënteerde systeemontwikkeling. Vaak doorgeschoten naar IT-consultant of informatiearchitect functies. Zij combineren theorie met praktijk.

Uitvoering en Certificering

cursus 4 daagse, eens per 2 weken een lesdag, doorloop 8 a 10 weken.
1 extra dag (als onvoldoende voorkennis)

bereidt voor op examen:
Functioneel ontwerpen of systeem modeling

leslocaties: door heel Nederland.