IPMA-C, assesment begeleiding

Home/IPMA-C, assesment begeleiding

IPMA-C, assesment begeleiding

Click edit button to change this text.

  • 4 sessies, ongeveer 6 a 7 uur in totaal.
  • Assesment , volgens planning CITO.
  • Startdatum: in overleg met begeleider.

Click edit button to change this text.

Toetsing bij CITO. De student verkrijgt na voltooiing van het assesment het IPMA C Certificate Project Manager certificate.

niet van toepassing , zie IPMA C cursus..

Deze cursus is bestemd voor iedereen een IPMA-C certificering wil behalen na behalen van het IPMA-C theorieexamen. De deelnemer voorbereiden op het assesment IPMA-C.

Het IPMA-C theorieexamen moet zijn behaald.

Het traject kent de volgende drie fasen:

Fase 1 Intake (1,5 uur): De intake is bedoeld om te bepalen of de deelnemer voldoet aan de eisen die CITO stelt aan IPMA-C certificering. Naast de standaardeisen zoals vermeld op www.ipma.nl bekijken we of de deelnemer de laatste jaren projectmanagementervaring heeft op IPMA-C niveau. Doels van de assesment is samen met de deelnemer te bepalen of het project dat de deelnemer wil gebruiken voor certificering het meest geschikte project is. Er wordt hierbij dieper ingegaan op de IPMA competentiegebieden die CITO in het projectrapport en het assessment beoordeelt. De deelnemer moet hierin bewust bekwaam gedrag aantonen. Ter voorbereiding stuurt de deelnemer de ingevulde CITO CV projectenlijst en het CITO ervaringsformulier op aan de begeleider.
Intakekosten zijn los van de assesmentkosten. Indien tijdens de intake blijkt dat de deelnemer niet voldoet aan de Cito eisen, worden sec de intakekosten in rekening gebracht.

Fase 2: Rapportbegeleiding (3 keer 1 uur): Het door de deelnemer opgestelde projectrapport wordt nu beoordeeld door de begeleider. In het projectrapport is STAR (situatie, taken & delegeren, actie en resultaat), een rode draad. In twee sessies van 1 uur wordt feedback gegeven op het door de deelnemer opgestelde projectrapport. Ter voorbereiding stuurt de deelnemer het projectrapport op aan de begeleider.

Fase 3: Proefassessment (1.5 uur): Er is een 360° meting bekend. Op basis van de resultaten van de 360° meting en het projectrapport zoals aan CITO zal worden aangeboden, wordt het assessment met de deelnemer geoefend. Een week voor het proefassessment stuurt de deelnemer de uitkomsten van de 360° meting en het projectrapport zoals dit bij CITO aangeboden naar de begeleider. Het proefassessment duurt 1 uur en wordt individueel afgenomen worden of in een groep van maximaal vier IPMA-C kandidaten waarbij ervaringen kunnen worden gedeeld.

Schrijf je nu in!
CAI, opleidingen B.V. & advies B.V. Adres : Polakweg 10-11 , 2288 GG, Rijswijk (zh). Telefoon administratie: +31(0)70-2093021 Telefoon facturatie: +31(0)70-3295196. e-mail algemeen info@cai-opleidingen.nl cai@xs4all.nl e-mail voor lopende groepen gebruik de leeromgeving Internet http://www.cai-opleidingen.nl Internet (alternatief) http://www.xs4all.nl/~cai