ORDB, Ontwerpen van relationele databases

Deze module biedt een introductie op het onderwerp relationele databases. We kijken naar het gegevensmodel en hoe dit te modelleren op basis van informatieregels. Techniek als Bachman diagrammen , Entiteit-relatie diagrammen (ERD) en informatiegrammatica (NIAM) worden gebruikt om een goed informatiemodel te specificeren. Daarna is er een gestructureerde transformatie naar het relationele model. We bekijken hoe relaties samenhangen en hoe primaire sleutels en vreemde sleutels te kiezen. Ook gaan we in op redundantie van overtolligheid door te kijken hoe het normaliseren hierbij kan helpen en naar beheerste denormalisatie om performance in de database te verbeteren. We implementeren daarna het relationele schema met MySQL om zo de werking van SQL op de database te kunnen begrijpen. Tenslotte moet de integriteit van de database bewaakt worden en ook de consistentie bewaard. We laten zien hoe je dat met “stored procedures” / trigger mechanismes kunt realiseren.

Uitvoering

Zowel klassikaal als individueel. Individueel in overleg met begeleider/docent. er zijn enige practische opdrachten die als huiswerk worden meegegeven zodat de deelnemer ook naast inzicht in de materie ook vaardigeden ontwikkeld.

2.5 dagen, doorloop 2a 3 weken (dagcursus) tot 4 weken (avondcursus).

Locaties: wordt verzorgd door heel Nederland.

Examens,

Certificate Relational Database Designer, certificering bij The Business & IT Exams Association.

Huiswerkbelasting

Ongeveer 2 a 4 uur per lesdag.

Studiebelasting

84 SBU, zijnde 3 studiepunten (European credits).

Literatuur

Boek Databases ontwerp en implementatie. (van Brugge)

Doelgroep & doelstelling

Deze cursus is bestemd voor degene die meer wil weten over het ontwerpen van databases en implementeren hiervan. Bedoeld voor degene die te maken hebben met databasebeheer en ontwerp. zoals systeemontwikkelaars, database beheerders, projectmedewerkers en/of eindgebruikers die betrokken zijn bij gegevensmodellering en databaseontwerp. De deelnemer voorbereiden op het examen ORDB. Na deze opleiding beschikt u over basiskennis en inzicht over hoe een database te ontwerpen en te implementeren..

Voorkennis & niveau

Voor deze cursus is geen voorkennis nodig. Instroomniveau MBO of vergelijkbaar.