PCA, Professional Communication Advanced

De deelnemer leert hoe diverse vormen van communicatie te gebruiken; schriftelijk, mondeling, non-verbaal en hoe te luisteren. Ook communiceren binnen groepen komt uitdrukkelijk aan de orde in deze cursus.

De module PCA in vogelvlucht: – Informatie verzamelen, – Informatie overdragen, –¬†informatie delen, 2 gesprek, vergaderen, – presenteren, schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, – klantgesprek, – gesprek met leverancier, – slecht nieuwsgesprek, – presentatievaardigheden, – maken van een rapport, – schrijven van een brief, – verslaglegging, – maken van handleidingen, – vergaderen en vergadertechnieken.

Uitvoering
Zowel klassikaal als individueel. Individueel in overleg met begeleider/docent. Klassikaal met beperkte inspraak op planning en doorloop c.q. afstemming van lesdata en locaties. Zie vooraankondiging en startprocedure. De student zal diverse (praktijk)opdrachten uitvoeren zelfstandig en klassikaal.
3 lesdagen.
Huiswerkbelasting ongeveer 5 a 10 uur per lesdag.
Studiebelasting 196 SBU, zijnde 7 studiepunten (European credits).

Examen
Professional Communication Advanced (PCA), exameninstituut The Business & IT Exams Association

Literatuur
Leren Communiceren (Steehouder), – Gesprekken in organisaties (van der Molen), – voorbeeldexamens.

Doelgroep & doelstelling
Deze cursus is bestemd voor iedereen die kennis, inzicht en toepassingsvaardigheid zoekt betreffende verschillende communicatievormen en die goed communicatief wil overkomen. Zoals: informatieanalisten, functioneel ontwerpers, programmeurs, projectmedewerkers, managers kortom degene die met anderen contact hebben. De deelnemer optimaal voorbereiden op de toetsing PCA. Na deze opleiding kan de deelnemer helder schrijven en op een goede manier presenteren, vergaderen en communiceren.

Voorkennis & niveau
Het Foundation Certificate Professional Communication (PCF) bij voorkeur behaald zijn of deze kennis opgedaan op een andere wijze. Het is een HBO niveau cursus.