PCF, Professional Communication Foundation

Home/PCF, Professional Communication Foundation

PCF, Professional Communication Foundation

Aandacht voor communicatieve vaardigheden wordt in de IT steeds belangrijker. Bedrijfsleven en overheid stellen hoge eisen aan hun medewerkers. Ze moeten specialist zijn op hun vakgebied, flexibel inzetbaar, maar daarnaast ook beschikken over contactuele eigenschappen en een goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid. Het is niet meer voldoende om alleen op technisch en/of bedrijfskundig vlak competent te zijn.
Moderne professionals besteden doorgaans meer dan de helft van hun tijd aan communicatie: werkoverleg, vergaderingen, schrijven van rapporten, e-mailen en het verzorgen van presentaties. Vaak schieten professionals echter tekort in hun communicatieve vaardigheden, waardoor verwarrende situaties kunnen ontstaan die voorkomen hadden kunnen worden.
Het is belangrijk kennis op te doen over communicatie. Zelfs voor een onderwerp, dat in eerste instantie zo praktisch lijkt, is het belangrijk om eerst situaties en structuren in mondelinge en schriftelijke communicatie te herkennen, alvorens wordt over gegaan tot het ‘doen’. Communicatievaardigheden worden daarom behandeld in een module op Advanced niveau. Doordat IT’ers in staat zijn om situaties en structuren in de dagelijkse communicatie te herkennen,zullen zij efficiënter en prettiger kunnen samenwerken met collega’s en klanten.

Module in vogelvlucht: – Doelgerichte communicatie, – vergadertechnieken, – twee gesprek, – structuur in communicatie, – schriftelijke communicatie, – mondelinge communicatie.

  • 2 dagen , doorloop 1 a 2 weken (dagcursus) tot 4 a5 weken (avondcursus).
  • Locaties: wordt verzorgd door heel Nederland.
  • Examens, dagelijks.
  • Huiswerkbelasting ongeveer 2 a 5 uur per lesdag.
  • Studiebelasting 84 SBU, zijnde 3 studiepunten (European credits)
  • Prijs € 605 euro

Hier komt nog een stuk tekst.

Toetsing bij EXIN of CAI. Via EXIN verkrijgt de student het Certificate Professional Communication Foundation.

Boek PCF + voorbeeldexamens en materialen, gebruik leerplein.

Deze cursus is bestemd voor degene die in een organisatie c.q. zijn werk te maken heeft met andere mensen, collega’s en klanten. De deelnemer optimaal voorbereiden op het examen PCF. Na deze opleiding beschikt u over basiskennis en inzicht over communiceren en het communicatie proces.

Voor deze cursus is geen voorkennis nodig. Instroomniveau MBO of vergelijkbaar.

Zowel klassikaal als individueel. Individueel in overleg met begeleider/docent. Klassikaal met beperkte inspraak op planning en doorloop c.q. afstemming van lesdata en locaties. Zie vooraankondiging en startprocedure. De student zal zelf diverse (praktijk)opdrachten uitvoeren. Zelfstandig of klassikaal.

Schrijf je nu in!
CAI, opleidingen B.V. & advies B.V. Adres : Polakweg 10-11 , 2288 GG, Rijswijk (zh). Telefoon administratie: +31(0)70-2093021 Telefoon facturatie: +31(0)70-3295196. e-mail algemeen info@cai-opleidingen.nl cai@xs4all.nl e-mail voor lopende groepen gebruik de leeromgeving Internet http://www.cai-opleidingen.nl Internet (alternatief) http://www.xs4all.nl/~cai