PMF, Project Management Foundation

Home/PMF, Project Management Foundation

PMF, Project Management Foundation

Iedere IT’er neemt vroeg of laat in zijn of haar carrière deel aan een project. Als projectmedewerker of als projectmanager. Het is daarom van groot belang dat een IT’er weet wat projectmatig werken inhoudt en wat er van een projectdeelnemer kan worden verwacht. Veel werkzaamheden van IT’ers worden projectmatig aangepakt. De kracht en de efficiëntie van projectmatig werken worden versterkt als de deelnemers aan een project over hetzelfde begrippenkader beschikken. In deze module wordt een theoretische basis gelegd voor het deelnemen aan projecten. Het hoofdonderwerp is projecttechniek, waarbij aandacht is voor de cruciale beheersaspecten. Zaken als de rollen van projectdeelnemers en de verhouding tot lijn- en stafstructuur krijgen daarbij aandacht. Kandidaten dienen zich bovendien bewust te zijn van een aantal vaardigheden die nodig zijn voor een succesvolle projectdeelname.

Module in vogelvlucht: – kenmerken van een project, -voor- en nadelen van projectmatig werken, – kritische succesfactoren van een project, – projectaanpak, – methodieken voor projectfasering, – beheersaspecten (GOKIT), – projectmethoden zoals PRINCE2® en IPMA®, presentatie- en vergadertechnieken.

PRINCE2® / PRINCE2® Agile is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. The Swirl logo™ is a trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.
  • 4 sessies, doorloop 3 ± 1 weken (dagcursus) tot 3± 1 weken (avondcursus).
  • Locaties: wordt verzorgd door heel Nederland.
  • Examens, dagelijks , in overleg
  • Huiswerkbelasting ongeveer 2 a 4 uur per sessie.
  • Studiebelasting 84 SBU, zijnde 3 studiepunten (European credits).
  • Prijs € 570 euro

Hier komt een stuk tekst.

Toetsing bij EXIN of CAI. Via EXIN verkrijgt de student het Certificate Project Management Foundation.

Boek PPF, – voorbeeldexamens en materialen, gebruik leerplein.

Deze cursus is bestemd voor degene die participeert in projecten als projectmedewerker of eindgebruiker. De deelnemer optimaal voorbereiden op het examen PMF. Na deze opleiding beschikt u over basiskennis en inzicht over deelnemen aan projecten.

Voor deze cursus is geen voorkennis nodig. Instroomniveau MBO of vergelijkbaar.

Zowel klassikaal als individueel. Individueel in overleg met begeleider/docent. Klassikaal met beperkte inspraak op planning en doorloop c.q. afstemming van lesdata en locaties. Zie vooraankondiging en startprocedure. De student zal zelf diverse (praktijk)opdrachten uitvoeren, -zelfstandig of klassikaal.

Schrijf je nu in!
CAI, opleidingen B.V. & advies B.V. Adres : Polakweg 10-11 , 2288 GG, Rijswijk (zh). Telefoon administratie: +31(0)70-2093021 Telefoon facturatie: +31(0)70-3295196. e-mail algemeen info@cai-opleidingen.nl cai@xs4all.nl e-mail voor lopende groepen gebruik de leeromgeving Internet http://www.cai-opleidingen.nl Internet (alternatief) http://www.xs4all.nl/~cai