Requirements Engineering Foundation

Requirements Engineering heeft een aantal componenten;

Elicitatie om te communiceren met stakeholders over specificaties van hetgeen moet worden ontwikkeld. Een aanpak om de neuzen dezelfde kant op te krijgen is CREWS (Cooperative Requirements Engineering with Scenarios) waarbij we een leerproces opstarten voor betrokkenen stakeholders.

Analyse is het proces om verkregen requirements te beoordelen op juistheid en volledigheid. Werken met prototypen kan hier een effectief middel zijn om duidelijkheid te verschaffen en creativiteit te stimuleren.

Design brengt samenhang van specificaties , veelal in visuele modellen. Veelal zijn specificaties (use cases, user stories, requirements) te groeperen om een bepaalde functionaliteit of service te realiseren voor stakeholders. Specificaties worden veelal gedocumenteerd in een functioneel ontwerp of een SRS (Software Requirements Specification) document.

Validatie\verificatie & Negotiation zijn activiteiten om na te gaan of stakeholders wel juist hun wensen en eisen hebben geformuleerd, en als dat zo is, of de requirements engineer dan ook begrijpt wat deze stakeholders willen en verwachten. En of iedereen het met elkaar eens is over de specificaties.

Ook de Requirements Engineer heeft een zekere kennis nodig over informatieanalyse en informatiemodellering. Naast UML of SysML zijn er ook de traditionele systeemontwikkelingstechnieken zoals DFD, Actimod, BPM-N2, ERD, STD, et cetera om processen, gedrag en gegevens te kunnen modelleren.

Inhoud

Onze Requirements Engineering foundation training is geen theoretisch verhandeling maar laat de deelnemers ook oefenen met specificeren  met behulp van diagrammen en modellen.
Wij gaan in op:

Vraag informatie aan voor startgarantie optie, kortingsmogelijkheden, actuele planning, in company etc.

Niveau, voorkennis en studiebelasting
Studiebelasting: totaal, inclusief lessen; 24-30 uur.
Voorkennis: geen.
Niveau: het is een HBO niveau training.

Doelgroep en doelstelling
Voor degene die zich willen bezighouden met Requirements engineering zoals:
–¬† Business analisten, – Product Owners,
– Functioneel Beheerders,
– Requirements Engineers in name only,
kortom voor degene die zich bezighoudt met het opstellen van business requirements.

Doelstelling: kennis, inzicht en vaardigheid verkrijgen, en voorbereiding op een
toetsing indien gewenst.

Uitvoering & certificering
cursus 3 daagse, doorloop 3 weken.

bereidt voor op examen:
– REF: Requirements Engineering Foundation (Bitexa) (open boek, 1 uur, 30 meerkeuze vragen)
– CPRE: IREB Foundation (gesloten boek, 1.5 uur, 45 meerkeuze vragen)

Locatie in heel Nederland.

Docenten
CAI is in 1997 begonnen als opleider voor cursussen over voor informatieanalyse en in het bijzonder ontwerpen en specificeren van informatiesystemen. Docenten van CAI hebben jarenlange ervaring op het gebied van requirement elicitatie, het borgen van de kwaliteit van requirements en het specificeren van requirements in procedurele vormen zoals pseudotaal, IPO, non-procedurele vormen zoals beslissingtabellen, ISAC, en modelmatige vormen zoals diagrammen uit de modelleringstalen UML, SADT, NIAM, JSP, ACTIMOD, DFD, (E)ERD, BPMN, INFOMOD, INFORMATION ENGINEERING, Archimate, Petri-netten, etc..