SASD Gestructureerde analyse en gestructureerd ontwerp

Home/SASD Gestructureerde analyse en gestructureerd ontwerp

SASD Gestructureerde analyse en gestructureerd ontwerp

De deelnemer wordt voorbereid op het werken met modellen en technieken waarmee informatiesystemen kunnen worden ontwikkeld en begroot. De deelnemer krijgt theoretisch inzicht in benaderingswijzen van procesgerichte systeemontwikkeling, ontwikkelstrategieën, projectbeheersing en fasering, gebruikersparticipatie, geautomatiseerde hulpmiddelen voor systeemontwikkeling en hoe softwarepakketten te selecteren.

De module SASD in vogelvlucht: – methoden voor systeemontwikkeling en projectbeheersing, – het modelleren van de bedrijfsactiviteiten volgens Yourdon, – het maken van het structuurmodel volgens Page-Jones, – kwaliteit van systeemontwikkeling, – functiepunt analyse, – pakketselectie.

  • 9 sessies ± 2, doorloop 7± 1 weken (dagcursus) tot 12± 1 weken (avondcursus).
  • Locaties: wordt verzorgd door heel Nederland.
  • Examens, ongeveer 10 per jaar.
  • Huiswerkbelasting ongeveer 3 a 5 uur per sessie.
  • Studiebelasting 224 SBU, zijnde 8 studiepunten (6 lesdagen), aanvullend 2 EC voor PO´s.
  • Prijs € 1550,-

Click edit button to change this text.

Toetsing CAI. Bijkomend beoordeling van de praktijkgerichte opdrachten. De student verkrijgt het Certificate SASD van CAI.

Just Enough Structured Analysis (Yourdon, 643 pag.),- Gestructureerd ontwerpen (Page-Jones), – Event Driven Design, – Productiviteitsverbetering op basis van FPA (Onvlee)*, – FPA tel richtlijnen en definities (NESMA)- Samenvatting SDM (Lansa Publishing)*,- Reader Theorie en casus en uitwerkingen (CAI), – Leerplein gebruik en voorbeeldexamens, *) zit in reader vervat, dus niet nodig.

Deze cursus is bestemd voor iedereen die kennis wil opdoen over informatieanalyse, functioneel ontwerp, functiepuntanalyse, technisch ontwerp, pakketselectie en systeemontwikkelaanpak. Bestemd voor informatieanalist, functioneelontwerper, technisch ontwerper, database adminstrators, consultants en medewerkers in systeemontwikkelingsomgevingen. De deelnemer optimaal voorbereiden op de toetsing SASD. Na deze opleiding beschikt de deelnemer over inzicht, toepassingsvaardigheid en analysevaardigheid op het gebied van informatiesysteemontwikkeling en functiepuntanalyse
Er wordt vanuit gegaan dat de student beschikt over de kennis en vaardigheden die aan bod komen in de onderbouw basis AMBI en/of Academy Foundation. Instroomniveau HBO of vergelijkbaar.

Zowel klassikaal als individueel. Individueel in overleg met begeleider/docent. Klassikaal met beperkte inspraak op planning en doorloop c.q. afstemming van lesdata en locaties. Zie vooraankondiging en startprocedure. De student zal diverse (praktijk)opdrachten uitvoeren, -zelfstandig en klassikaal.

Schrijf je nu in!
CAI, opleidingen B.V. & advies B.V. Adres : Polakweg 10-11 , 2288 GG, Rijswijk (zh). Telefoon administratie: +31(0)70-2093021 Telefoon facturatie: +31(0)70-3295196. e-mail algemeen info@cai-opleidingen.nl cai@xs4all.nl e-mail voor lopende groepen gebruik de leeromgeving Internet http://www.cai-opleidingen.nl Internet (alternatief) http://www.xs4all.nl/~cai