SBSC Strategieimplementatie door Balance Score Card

Home/SBSC Strategieimplementatie door Balance Score Card

SBSC Strategieimplementatie door Balance Score Card

nhoud
De deelnemer wordt voorbereid op het ontwerpen van een Balanced Score Card voor een organisatie, vanuit een visie op de gewenste strategie. U leert voor de strategie van de organisatie relevante zoekvelden (KSF’s) te bepalen en deze te gebruiken om een Balanced Score Card (met de invalshoeken financieel, klant, interne organisatie en innovatie) te ontwerpen die een stuurinstrument in de cockpit van de organisatie kan zijn. Hierbij leert u adequate (SMART) performance indicatoren te formuleren en in balans op basis van de strategische richting maatstaven en normen vast te stellen. Vanuit de invalshoek financieel ligt de focus op hoe de organisatie eruit ziet voor aandeelhouders en andere financiers, vanuit de invalshoekklant op hoe klanten de organisatie zien, vanuit de invalshoek interne organisatie op de vraag op welk gebied de organisatie de eigen prestaties kan verbeteren en vanuit de invalshoek innovatie hoe de organisatie kan blijven verbeteren en groeien.De cursus besteedt ook aandacht aan relevante organisatorische condities, veranderkundige aspecten en de relatie tussen prestatiemeting en ICT.

Aan de hand van een onderzoek/project bij voorkeur in de eigen werkomgeving, worden kennis en vaardigheden toegepast, resulterend in een paper. Een goede mix van theorie, praktijk en de huidige werkomgeving ontstaat op deze wijze. Een CAI begeleider coacht de deelnemer.

De module SBSC in vogelvlucht: bepalen zoekvelden (KSF’s) per invalshoek, ontwerpen Balanced Score Card en organisatiecockpit, bepalen performance indicatoren, vaststellen maatstaven en normen, hanteren van indicatoren, organisatorische condities, veranderkundige aspecten, prestatiemeting en ICT.

  • 6 sessies , doorloop 5 ± 2 weken (dagcursus) tot 7 ± 1 weken (avondcursus).
  • Locaties: wordt verzorgd door heel Nederland.
  • Huiswerkbelasting ongeveer 3 a 5 uur per sessie.
  • Examens, ongeveer 5 per jaar.
  • Studiebelasting 168 SBU, zijnde 6 studiepunten (4 lesdagen)

Hier nog een stuk tekst

Toetsing CAI. Bijkomend beoordeling van de praktijkgerichte opdrachten. De student verkrijgt het Certificate SBSC van CAI.

Cockpit van de organisatie (Kerklaan), – Reader, artikelen e.d. BSC en gebruik leerplein.

Deze cursus is bestemd voor iedereen die kennis wil opdoen over veranderingen in organisaties en strategiebepaling, zoals management, business consultants, adviseurs, beleidsmedewerkers, projectleiders, programmamanagers en medewerkers die te maken hebben met ICT alignment en de informatievoorziening. De deelnemer optimaal voorbereiden op de toetsing SBSC. Na deze opleiding beschikt de deelnemer over inzicht, toepassingsvaardigheid en analysevaardigheid op het gebied van informatiemanagement en afstemming van business en de informatievoorziening.

Er wordt vanuit gegaan dat de student beschikt over de kennis en vaardigheden die aan bod komen in de onderbouw basis AMBI en/of Academy Foundation. Instroomniveau HBO of vergelijkbaar.

Zowel klassikaal als individueel. Individueel in overleg met begeleider/docent. Klassikaal met beperkte inspraak op planning en doorloop c.q. afstemming van lesdata en locaties. Zie vooraankondiging en startprocedure. De student zal diverse (praktijk)opdrachten uitvoeren, -zelfstandig en klassikaal.

Schrijf je nu in!
CAI, opleidingen B.V. & advies B.V. Adres : Polakweg 10-11 , 2288 GG, Rijswijk (zh). Telefoon administratie: +31(0)70-2093021 Telefoon facturatie: +31(0)70-3295196. e-mail algemeen info@cai-opleidingen.nl cai@xs4all.nl e-mail voor lopende groepen gebruik de leeromgeving Internet http://www.cai-opleidingen.nl Internet (alternatief) http://www.xs4all.nl/~cai