SIAA, Systems Information Analysis Advanced

Deze cursus combineert de wereld van de bedrijfsprocessen (de business) en de wereld van de IT-oplossingen (systemen, applicaties), Het resultaat van de informatie analyse is een vertaling van de wijze waarop de organisatie haar doelstellingen wil verwezenlijken naar modellen met bedrijfsprocessen en objecten, hetgeen de basis vormt voor systeemontwerp. Er wordt zowel aandacht besteed aan het analyseren en modelleren van bedrijfsprocessen als aan het analyseren van bedrijfsobjecten en het opstellen van een informatiemodel. De deelnemer krijgt inzicht in gestructureerde analyse en het conceptueel (logisch) uitwerken van informatiesystemen. Diverse methoden voor bedrijfsproces-, gegevens- en informatiemodellering komen aan bod. De deelnemer leert omgaan met technieken en methoden om gestructureerd te analyseren en te ontwerpen.

De module SIAA in vogelvlucht: – wat is IDEF0, – analyse van het bedrijfsmodel, – informatiemodel, -gegevensmodellering volgens ERD, -modelmanagement.

3.5 lesdagen + 0.5 examen, doorloop 4 tot 8 weken (dagcursus)

Locaties: wordt verzorgd door heel Nederland.

Examens, dagelijks in overleg.
Huiswerkbelasting ongeveer 3 a 5 uur per dagdeelsessie.
Studiebelasting 196 SBU, zijnde 7 studiepunten (European credits).

Kosten; vraag brochure aan met kostenspecificatie.

Examen
Certificate SIAA, Bitexa.

Inhoud
Informatieanalyse volgens het ER-model (De Rooij),
IDEF0,
Streamline Business Processes In Real-Time With Business Activity Monitoring,
Model Based Application Development (Kranenburg),
Informatieanalyse: een brug tussen bedrijfsdoelstellingen,

Doelgroep & doelstelling
Deze cursus is bestemd voor iedereen die kennis, inzicht en toepassingsvaardigheid zoekt betreffende informatieanalyse. Zoals: informatieanalisten, functioneel ontwerpers, projectmedewerkers, consultants, et cetera. De deelnemer optimaal voorbereiden op de toetsing SIAA. Na deze opleiding kan de deelnemer zelfstandig informatie analyses uitvoeren.

Voorkennis & Niveau
Het Foundation Certificate Information Systems Design and Development (ISDDF) of kennis op dat niveau die op andere wijze is verkregen. Voorkennis op het niveau van Information Systems Foundation (ISyF) wordt voorondersteld. Instroomniveau MBO. HBO niveau cursus.

Uitvoering
Zowel klassikaal als individueel. Individueel in overleg met begeleider/docent. Klassikaal met beperkte inspraak op planning en doorloop c.q. afstemming van lesdata en locaties. Zie vooraankondiging en startprocedure. De student zal diverse (praktijk)opdrachten uitvoeren zelfstandig en klassikaal.