SOIB Samenhang & organisatie ICT beheer

De deelnemer verkrijgt kennis over organisatievormen rond de exploitatie van een IT-infrastructuur en het beheersen van de exploitatie. Aandacht is er voor het inrichten van processen (tactisch management). Hij kan het verband aangeven tussen planning en bewaking enerzijds en kwaliteitszorg en beheersing van de dienstverlening anderzijds. Hij kan de werkprocessen van de exploitatie goed organiseren op basis van ITIL, ASL en BISLĀ  richtlijnen.

De module SOIB in vogelvlucht: – organisatiekunde in relatie tot ICT beheer, – beschrijvingsmodellen in relatie tot ICT beheer, – kwaliteit in relatie tot ICT beheer, – samengestelde beheerprocessen, – hulpmiddelen voor ICT beheer, – structureren van ICT beheer met behulp van ITIL, structureren van applicatiebeheer met behulp van ASL, – structureren van functioneel beheer met behulp van BISL.

Uitvoering
Zowel klassikaal als individueel. Individueel in overleg met begeleider/docent.
Klassikaal met beperkte inspraak op planning en doorloop c.q. afstemming van lesdata en locaties.
Zie vooraankondiging en startprocedure. De student zal diverse (praktijk)opdrachten uitvoeren, -zelfstandig en klassikaal.

4 dagen, 1 lesdag per 2 a 3 weken.
Locaties: wordt verzorgd door heel Nederland.
Huiswerkbelasting ongeveer 6 a 10 uur per lesdag.
Studiebelasting 224 SBU, zijnde 8 studiepunten

Examen
Business Information Management Professional.

Literatuur
ITIL service management, een introductie (van Bon), – Organisatiestructuren (Mintzberg), – Informatiebeveiliging onder controle (Overbeek),- Bestuurlijke informatie in organisaties (Pascoe-Samson), – Beheer van informatiesystemen (van Looijen), ASL & BISL guide, – Studiemateriaal en voorbeeldexamens.

Doelgroep & doelstelling
Deze cursus is bestemd voor iedereen die in een beheeromgeving werkt zoals functioneel-, technisch -, en applicatiebeheerders, middel management voor beheerorganisaties, service managers, etc. De deelnemer optimaal voorbereiden op de toetsing SOIB. Na deze opleiding heeft de deelnemer inzicht met betrekking tot samenhang in ICT-beheer en de diverse beheermodellen en standaarden.

Voorkennis & niveau
Er wordt vanuit gegaan dat de student beschikt over basiskennis (certificering) ITIL, ASL en/of BISL of deze vanuit praktijk heeft verkregen.