SOIB Samenhang & organisatie ICT beheer

Home/SOIB Samenhang & organisatie ICT beheer

SOIB Samenhang & organisatie ICT beheer

De deelnemer verkrijgt kennis over organisatievormen rond de exploitatie van een IT-infrastructuur en het beheersen van de exploitatie. Aandacht is er voor het inrichten van processen (tactisch management). Hij kan het verband aangeven tussen planning en bewaking enerzijds en kwaliteitszorg en beheersing van de dienstverlening anderzijds. Hij kan de werkprocessen van de exploitatie goed organiseren op basis van ITIL richtlijnen.

De module SOIB in vogelvlucht: – organisatiekunde in relatie tot ICT beheer, – beschrijvingsmodellen in relatie tot ICT beheer, – kwaliteit in relatie tot ICT beheer, – samengestelde beheerprocessen, – hulpmiddelen voor ICT beheer, – structureren van ICT beheer met behulp van ITIL.

  • 9 sessies ± 2, doorloop 7± 1 weken (dagcursus) tot 12± 1 weken (avondcursus).
  • Locaties: wordt verzorgd door heel Nederland.
  • Examens, ongeveer 10 per jaar.
  • Huiswerkbelasting ongeveer 3 a 5 uur per sessie.
  • Studiebelasting 224 SBU, zijnde 8 studiepunten (6 lesdagen), aanvullend 2 EC voor PO´s.
  • Prijs € 1895,-

Click edit button to change this text.

Toetsing CAI. Bijkomend beoordeling van de praktijkgerichte opdrachten. De student verkrijgt het Certificate SOIB van CAI.

ITIL service management, een introductie (van Bon), – Organisatiestructuren (Mintzberg), – Informatiebeveiliging onder controle (Overbeek),- Bestuurlijke informatie in organisaties (Pascoe-Samson), – Beheer van informatiesystemen (van Looijen), – Studiemateriaal en voorbeeldexamens + gebruik leerplein.

Deze cursus is bestemd voor iedereen die in een beheeromgeving werkt zoals functioneel-, technisch -, en applicatiebeheerders, middle management voor beheerorganisaties, service managers, etc. De deelnemer optimaal voorbereiden op de toetsing SOIB. Na deze opleiding heeft de deelnemer inzicht met betrekking tot samenhang in ICT-beheer en de diverse beheermodellen en standaarden.

Er wordt vanuit gegaan dat de student beschikt over de kennis en vaardigheden die aan bod komen in de onderbouw basis AMBI en/of Academy Foundation. Instroomniveau HBO of vergelijkbaar.

Zowel klassikaal als individueel. Individueel in overleg met begeleider/docent.
Klassikaal met beperkte inspraak op planning en doorloop c.q. afstemming van lesdata en locaties.
Zie vooraankondiging en startprocedure. De student zal diverse (praktijk)opdrachten uitvoeren, -zelfstandig en klassikaal.

Schrijf je nu in!
CAI, opleidingen B.V. & advies B.V. Adres : Polakweg 10-11 , 2288 GG, Rijswijk (zh). Telefoon administratie: +31(0)70-2093021 Telefoon facturatie: +31(0)70-3295196. e-mail algemeen info@cai-opleidingen.nl cai@xs4all.nl e-mail voor lopende groepen gebruik de leeromgeving Internet http://www.cai-opleidingen.nl Internet (alternatief) http://www.xs4all.nl/~cai