SysML Foundations, Systems Modeling

SysML is een visuele modelleertaal voor zowel functioneel ontwerp als wel technisch ontwerp.  Met SysML kunnen requirements worden geregistreerd en afhankelijkheden gedefinieerd, veelal doet met dit in Relatics voor de tekstuele requirements. In SysmL kan dit ook naast model based specifications.

Er zijn diverse Model Based Software Engineering tools die SysML ondersteunen. Hierdoor wordt requirements- en model-management eenvoudiger beheersbaar. Model elementen in de SysML modellen kun je voorzien van code zodat software kan worden gegenereerd en kan worden onderhouden vanuit de tool.

De ontwerptaal SysML kent vier pijlers c.q. vier essentiële schema’s: Requirement, Activiteit , Block, en Parametrische diagrammen.
SysML is bedoeld voor Systems Engineering / Systems Modeling en behandelt aspecten als specificatie, analyse, ontwerp, verificatie en validatie.
SysML is te gebruiken voor ontwerpen van velerlei systemen zoals hardware systemen, software systemen, informatiesystemen en systemen waar processen, personeel en faciliteiten en rol spelen zoals Business Process Modeling.

De cursus laat de deelnemer kennismaken met SysML, de diagrammen te begrijpen en betekenis van diagrammen te doorgronden. De deelnemer kan zo SysML diagrammen valideren en op juistheid en samenhang.

(click hier om je ervaring op te geven).

N.b. inschrijven direct bij CAI en niet via cursusmakelaars.

Vraag informatie aan voor gedetailleerd kostenoverzicht en kortingsmogelijkheden.

De SysML fundamentals cursus laat de deelnemer de SysML taal begrijpen, betekenis van diagrammen en hun symbolen te snappen waardoor hij in staat is diagrammen te valideren op juistheid en samenhang.
Wij gaan in op:
– Model based System engineering
– Definitie van basis elementen
– Syntax & Semantics of SysML
– Afbakenen Domain & Context
– Block definitie diagram
– Intern block diagram
– Activiteiten diagram
– Use case diagram
– Requirement diagram
– Dependencies & traceability
– Allocation
– State transition diagram
– Sequential diagram
– Parametric diagram
– Porten & flows

 

Studiebelasting: totaal, inclusief lessen; 16-20 uur.
Voorkennis: MBO-denkniveau
Niveau: het is een HBO niveau training.

 

Voor degene die engineeringsprojecten deelnemen en op logisch niveau nadenken maar ook degen die op technisch niveau nadenken of een systeem,
– business analisten, – requirements engineers,
– functioneel beheerders, – technisch beheerders,
– informatie analisten, systeem analisten,
– technisch ontwerpers, – systeemontwikkelaars,
– teamleiders, – projectmedewerkers, – projectmanagers,
– consultants, et cetera.

Doelstelling: kennis, inzicht en vaardigheid verkrijgen, en
voorbereiding op een toetsing indien gewenst.

 

Veel van onze docenten komen uit de systeemontwikkeling. Zij hebben vaak rollen c.q. functies vervuld als programmeur, ontwerper, analist, requirement engineer, business analist, informatie architect etc. Maar SysML is niet alleen voor IT oplossingen, maar wordt ook gebruikt voor technisch oplossing (wegenbouw, bruggenbouw, raketten bouw, de autmotive industrie, etc.) . Ook binnen die vakgebieden hebben docenten hun sporen verdiend.

training 2 daagse, doorloop 1 tot 2 weken.
training 3 daagse, doorloop 3 tot 4 weken.

bereidt voor op examen:
– SysML Foundations;

leslocaties: door heel Nederland.