Verplaatsen, verschuiven examen of cursusdeelname

Na inschrijven is er de gebruikelijke afkoelingsperiode om kosteloos te kunnen annuleren.

De start van een cursus begint bij het ontvangen van de digitale of fysieke materialen en voorbereidende opdracht en niet met de datum van de 1e klassikale of online bijeenkomst. Er zijn opstartkosten gemaakt als een deelnemers de voorbereidende opdracht en materialen ontvangt.
Worden boeken ontvangen op een datum voordat er een voorbereidende opdracht of een 1e lesmoment is uitgevoerd, dan is de cursus niet aangevangen op de datum van ontvangst van de boeken.

Bij verschuiven van een cursus vanwege omstandigheden kunnen er administratieve kosten in rekening worden gebracht. Zie artikel 24 van de aanvullende voorwaarden. Verschuiven van een cursusdeelname kan niet leiden tot kosteloze annulering van een cursus als de afkoelingsperiode verstreken is.

Voor het verschuiven of verplaatsen van examens gelden andere voorwaarden, zie artikel 8b en 25 van de aanvullende voorwaarden.

Zie voorwaarden