Verplaatsen cursus

Home/Verplaatsen cursus

Verplaatsen cursus

a inschrijven is er de gebruikelijke afkoelingsperiode. Wilt men daarna toch de deelname verschuiven naar een later tijdstip c.q. men wil deelnemen aan de volgende keer dat de cursus wordt gegeven, dan worden hiervoor administratiekosten berekend. Bij een combinatietraject kan dit 1x gratis. Zie leveringsvoorwaarden.
Ontstaat een kleine groep doordat men zijn deelname verschuift, dan worden administratiekosten vermeerderd met de extra toeslag die iedereen deelnemer nu moet bijbetalen.

Mocht men echter later toch als nog annuleren, dan worden annuleringskosten bepaald op basis van het kortste moment tussen cursusstart en annulering of verschuiving.

CAI, opleidingen B.V. & advies B.V. Adres : Polakweg 10-11 , 2288 GG, Rijswijk (zh). Telefoon administratie: +31(0)70-2093021 Telefoon facturatie: +31(0)70-3295196. e-mail algemeen info@cai-opleidingen.nl cai@xs4all.nl e-mail voor lopende groepen gebruik de leeromgeving Internet http://www.cai-opleidingen.nl Internet (alternatief) http://www.xs4all.nl/~cai