Analyse & ontwerp

Home/Analyse & ontwerp

IPR & Acknowledgment statements

AMBI e-CF® Applications

AMBI e-CF Business Processes

AMBI e-CF Infrastructure

BABOK® v3.0, Foundation Certified Business Analyst (ECBA)

BABOK v3.0, Certified Competence in Business Analysis (CCBA)

BABOK v3.0, Certified Business Analyst Professional (CBAP)

BCS Business Analysis Foundation

BPMN2 Business Process Modeling Foundation (BPMNF)

BPMN2 Business Process Modeling Advanced (BPMNA)

Business Analyse. procesmodel, informatieanalyse & databasemodel (BPID)

Business Analyse & informatianalyse met UML en BPMN2.0

Business Process Management, OCEB Fundamentals in BPM & BPMN2

Certified Business Analist & Information Analyst Foundation (CBAIAF)

Certified Business Analist & Information Analyst Professional (CBAIAP)

Certified Business Analist & Information Analyst Master  (CBAIAM)

Certified Functiepunt Analist, funtiepuntanalyse (CFPA®)

Databases en SQL Foundation (DBSQLF)

Database Management & SQL Advanced Reporting (DBMSA)

Data Mart Modeling, Data Warehouses & Data Vaults

Functioneel ontwerp bij Scrum, werken met user stories (FOUS)

Functioneel ontwerpen bij (agile) systeemontwikkeling (FOAS)

Functioneel ontwerpen, analyse & specificaties documenteren

Functioneel ontwerpen met UML en BPMN

Gestructureerde analyse en gestructureerd ontwerp (SADT)

Gegevensanalyse & database design (GADD)

Informatieanalyse & business procesontwerp (IAPO)

Informatiesysteemontwikkeling, methoden en technieken (ISDDF)

IREB® fundamentals, Requierement Engineer Foundation (CPREF)

IREB® Advanced Modeling , Requierement Engineer CPREAm)

IREB® Advanced Elictation & Validation, Requierement Engineer CPREAe)

IREB® RE Agile Advanced, Requirement Engineering  (CPREAa)

Masterclass Business analyse, procesontwerp, informatieanalyse en database design (mBPID)

Masterclass Business Process Management & Information Management (BPM&IM)

Object Orientation Foundation & UML (OOF)

Object Oriented Analysis Advanced (OOAA)

Ontwerpen van relationele database management systemen (DBMSO)

Requirement Engineering

Requirement Engineering Foundation, CPRE Fundamentals

Software engineering & quality assurance (SEQA)

SQL Foundation

SysML Foundations, Systems Modeling

SysML® Practitioner, Systems Modeling met SysML

Systems Information Analysis Advanced (SIAA)

UML Object oriented analyse en object design 

UML basiskennis, UML Foundation

Van Business Analist naar Product Owner

CAI, opleidingen B.V. & advies B.V. Adres : Polakweg 10-11 , 2288 GG, Rijswijk (zh). Telefoon administratie: +31(0)70-2093021 Telefoon facturatie: +31(0)70-3295196. e-mail algemeen info@cai-opleidingen.nl cai@xs4all.nl e-mail voor lopende groepen gebruik de leeromgeving Internet http://www.cai-opleidingen.nl Internet (alternatief) http://www.xs4all.nl/~cai